Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia środowiskowa 01-OS-S1-1OS-28
semestr letni 2014/2015
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Biochemia środowiskowa 01-OS-S1-1OS-28
Zajęcia semestr letni 2014/2015 (2014/2015L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 40
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabela Greń, Daniel Wasilkowski
Literatura:

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer 2011. Biochemia. PWN. Warszawa

S.E. Manahan 2011. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. PWN. Warszawa

J. Witwicki, W. Ardelt 1989.Elementy enzymologii. PWN. Warszawa

A. Zgirski, R. Gondko 2012. Obliczenia biochemiczne. PWN. Warszawa

L. Kłyszejko-Stefanowicz 2011. Ćwiczenia z biochemii. PWN. Warszawa

W. Minakowski, S. Weidner 1998 i nowsze. Biochemia kręgowców. PWN. Warszawa

B.D. Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton. 2002 i nowsze. Biochemia. Krótkie wykłady. PWN. Warszawa

R.K. Murray i wsp. 1995 i nowsze. Biochemia Harpera. PWN. Warszawa

A. Kołodziejczyk. 2003. Naturalne związki organiczne. PWN. Warszawa

Zakres tematów:

1. Reakcje charakterystyczne aminokwasów i białek - Budowa, podział i właściwości chemiczne aminokwasów. Reakcje charakterystyczne aminokwasów. Jon obojnaczy, punkt izoelektryczny. Charakterystyka wiązania peptydowego.

2. Stężenie białka jako wskaźnik ilości biomasy w próbach środowiskowych -Prawo Lamberta-Beera. Właściwości aminokwasów – powtórzenie. Budowa przestrzenna białek - charakterystyka struktur. Właściwości fizyko-chemiczne białek. Podstawowe obliczenia chemiczne i matematyczne.

3. Wpływ temperatury na aktywność proteaz w glebie – Pojęcie katalizatora i enzymu klasyfikacja enzymów, budowa enzymów, szybkość reakcji chemicznej, energia aktywacji, równowaga reakcji chemicznej, czynniki wpływające na aktywność enzymów, przemiany aminokwasów: deaminacja, dekarboksylacja, transami nacja, cykl mocznikowy, podstawowe obliczenia chemiczne i matematyczne.

4. Wpływ pH na aktywność 2,3-dioksygenazy katecholowej - modele działanie enzymów; swoistość enzymów; teoria Michaelisa-Menten, Metoda linearyzacji Lineweavera- Burka; inhibicja reakcji enzymatycznej, jednostki enzymatyczne (U, kat), aktywność enzymatyczna (aktywność właściwa i molekularna). Podstawowe obliczenia chemiczne i matematyczne.

5. Podsumowanie i omówienie wyników badań. Dyskusja. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego, wykonywane w zespołach 2-osobowych (ćwiczenie 1) lub 4-osobowych (ćwiczenie 2, 3 i 4) na podstawie instrukcji. Analiza i omówienie otrzymanych wyników (ćwiczenie 5). Jednostka zajęciowa: 4 godziny ćwiczeń, rozłożone równomiernie przez 5 tygodni 0d 24.02.2015 do 25.03.2015) w laboratorium A-118 przy ulicy Jagiellońskiej 28, wyposażonym w środki audiowizualne, prowadzone zgodnie z harmonogramem.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium wystawiana jest na podstawie liczby uzyskanych punktów, maksymalnie 36 punktów, w tym za: sprawozdania (maksymalnie 5 razy po 2 pkt), kolokwia cząstkowe (maksymalnie 4 razy po 2 pkt), kolokwium zaliczeniowe z części laboratoryjnej (maksymalnie 16 pkt), ocena umiejętności praktycznych (maksymalnie 2 pkt), zgodnie z kryteriami: 18,5 – 21,5 pkt – ocena dostateczna (3,0); 22,0 – 25,0: ocena plus dostateczna (3,5); 25,5 – 28,5: ocena dobra (4,0), 29,0 – 32,0: ocena plus dobra (4,5); 32,5 – 36: ocena bardzo dobra (5,0).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.