Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne 05-BM-N1-MSP14
semestr zimowy 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Międzynarodowe stosunki polityczne 05-BM-N1-MSP14
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 33
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.

Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001.

Kuźniar R., Szczepanik K. (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa 2002.

Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Katowice 2011.

Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski, Warszawa 2010.

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945, Warszawa 2000.

Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia, Zakrzewo 2009.

Halamski A., Kazana M, Współpraca polityczna i wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego, Warszawa 1997.

Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000.

Kupiecki R., NATO u progu XXI wieku, Warszawa 2000.

Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001.

Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

Malendowski W., Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

Pietraś M. (red. nauk.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Lublin 2007.

Roczniki polskiej polityki zagranicznej, PISM.

Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

Sprawy Międzynarodowe, Wyd. UW.

Stolarczyk M., Łomiński B. (red.), Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych, Katowice 1998.

Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury - funkcjonowanie, Warszawa 1999.

Zakres tematów:

Zajęcia wprowadzające.

Omówienie podstawowych zagadnień prawa międzynarodowego publicznego. Źródła prawa międzynarodowego.

Podmioty prawa międzynarodowego.

Organy państwa w stosunkach międzynarodowych.

Terytorium w prawie międzynarodowym. Ludność w prawie międzynarodowym.

Organizacje międzynarodowe.

Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych. Prawo konfliktów zbrojnych.

Uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku.

Bilateralne stosunki pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi po 1989 roku. Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Stosunki polsko-niemieckie i polsko-francuskie po 1989 roku.

Stosunki Polski z pozostałymi państwami Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania), stosunki Polski z krajami Europy Środkowej.

Polska polityka wschodnia – stosunki z Rosją, Ukrainą, Białorusią oraz Litwą

Zaangażowanie RP na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

a) zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

b) regularne zapoznawanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach oraz przygotowywanie wystąpień ustnych,

c) przygotowania do pisemnych sprawdzianów wiedzy i kolokwium zaliczeniowego

Ocena z zaliczenia jest wypadkową następujących elementów:

Kolokwium zaliczeniowe

Pisemne sprawdziany wiedzy (przeprowadzane fakultatywnie)

Dyskusja moderowana

Uwagi:

1 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.