Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne: Gender media studies 05-DK-S1-KM612.
semestr zimowy 2015/2016
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Konwersatorium monograficzne: Gender media studies 05-DK-S1-KM612.
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Katarzyna Brzoza-Kolorz
Literatura:

K. Ślęczka, Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice 1999 (fragmenty)

Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, Warszawa 2014 (fragmenty)

K. Arcimowicz, Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda. Fałsz. Stereotyp, Gdańsk 2003 (fragmenty)

Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran, Kobiety mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa 2008 (fragment)

Chris Silling, Socjologia ciała, Warszawa 2010 (fragmenty)

Problematyka kobieca – konteksty red. M. Jeziński, M. Nowak-Paralusz, Toruń 2013 (fragmenty) Gender w społeczeństwie polskim, Krystyna Slany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka (red.), Kraków 2011 (fragmenty)

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000 (fragmenty)

J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008 (fragmenty)

„(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej” red. naukowa Magdalena Pataj, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014 (fragmenty)

Gender przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2014

Gender perspektywa antropologiczna tom 1 i 2, red. R. E. Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa 2007 (fragmenty)

Płeć w zwierciadle mass mediów, red. K. Wódź, Dąbrowa Górnicza 2004 (fragmenty)

Monika Klimowicz, Anna Pacześniak, Aldona Wiktorska-Święcka, Płeć

w społeczeństwie, ekonomii i polityce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (fragmenty)

Zakres tematów:

1. Feminizm

2. Przedmiot zainteresowań gender media studies

3. Gender w przekazach medialnych

4. Kobieta vs. mężczyzna – różnice w komunikacji interpersonalnej

5. Płeć a mass media

6. Kobiety w polityce

7. Stereotypy płci w mediach

8. Reklama a płeć

9. Kampanie społeczne skierowane do kobiet i mężczyzn

10. Płeć a Internet

11. Portale internetowe skierowane do kobiet i mężczyzn

12. Gender mainstreaming

13. Ciało w mediach

14. Obraz singla w mediach

15. Rodzina w mediach

16. Płeć w zawodzie dziennikarza

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana

- opis wyjaśniający,

- aranżowanie dyskusji

- prezentacje multimedialne

- wystąpienia ustne

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z konwersatorium monograficznego składają się następujące elementy:

1. Na każdych zajęciach będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu, a składową oceny końcowej z konwersatorium mongraficznego

będzie aktywność studenta na poszczególnych zajęciach, w czasie całej realizacji modułu.

2. Znajomość literatury przedmiotu obowiązującej na poszczególnych zajęciach.

3. Ocena z pracy pisemnej.

Akcent zostanie położony na umiejętność wyciągania wniosków oraz zdolność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Ponadto będzie brana pod uwagę zgodność prezentowanych danych z tematem, dokładność analiz, uwzględnienie wskazówek prowadzącego zajęcia, zrozumienie omawianego zagadnienia, umiejętność formułowania hipotez i wyciągania wniosków oraz ocena z pracy pisemnej.

Uwagi:

3 semestr dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne I stopnia (1z6 do wyboru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.