Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRZEDMIOT OBIERALNY B - POSZERZONA CHEMIA FIZYCZNA 0310-CH-S1-PCF
semestr zimowy 2015/2016
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot PRZEDMIOT OBIERALNY B - POSZERZONA CHEMIA FIZYCZNA 0310-CH-S1-PCF
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 13:00 - 14:30
sala 211
Bankowa 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Geppert-Rybczyńska
Literatura:

1. P.W. Atkins, C.A. Trapp, M. P. Cady, C. Giunta, Chemia fizyczna - zbiór zadań z rozwiązaniami - PWN, Warszawa, 2001;

2. J. Demichowicz - Pigoniowa, A. Olszowski, Chemia fizyczna 3. Obliczenia fizykochemiczne, PWN, Warszawa, 2010;

3. A. Kisza, P. Freundlich, Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej, Wyd. U. Wr. Wrocław 2004;

4. A.W. Adamson, Zadnia z chemii fizycznej, PWN, Warszawa 1978;

5. A. Molski, Wprowadzenie do kinetyki chemicznej, WNT Warszawa, 2001;

6. E.T. Dutkiewicz, Fizykochemia powierzchni, WNT, Warszawa 1998

Zakres tematów:

1. Rząd reakcji, cząsteczkowość reakcji, równanie stechiometryczne. Energia aktywacji.

2. Zjawiska powierzchniowe. Definicja napięcia powierzchniowego i napięcia międzyfazowego. Molekularne wyjaśnienie napięcia powierzchniowego. Prężność par nad powierzchnią zakrzywioną. Zjawiska kapilarne. Nadmiar powierzchniowy Gibbsa. Adsorpcja – modele Freundlicha i Langmuira. Ciśnienie powierzchniowe. Histereza adsorpcji. Definicja pracy adhezji i pracy kohezji.

3. Właściwości elektryczne substancji: przewodniki i dielektryki. Przenikalność elektryczna. Polaryzacja deformacyjna i orientacyjna. Elektryczny moment dipolowy jako wielkość wektorowa. Moment dipolowy a struktura cząsteczki. Addytywny model Thomsona. Indukowane momenty dipolowe. Tensor polaryzowalności. Objętość polaryzowalnościowa. Równanie Clausiusa-Mosottiego. Wzór Debye’a. Dielektryk w zmiennym polu elektrycznym. Zjawiska relaksacyjne. Czas relaksacji. Wzór Lorentza-Lorenza. Refrakcja jako wielkość addytywna i konstytutywna.

4.Oddziaływania międzycząsteczkowe uniwersalne i specyficzne. Potencjały oddziaływań międzycząsteczkowych. Związek siły oddziaływań z ich energią.

Metody dydaktyczne:

pogadanka, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian pisemny obejmujący treści omawiane na zajęciach, w tym rozwiązywanie zadań.

Kryteria:

- Ocena bardzo dobra - student samodzielnie rozwiązuje zagadnienia problemowe z zakresu chemii fizycznej, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki, nie popełnia błędów

- Ocena dobra plus - student samodzielnie rozwiązuje zagadnienia problemowe z zakresu chemii fizycznej, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki, popełnia nieliczne błędy nie wynikające z braków merytorycznych np. pomyłka w obliczeniach,

- Ocena dobra - student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych oraz rozwiązuje zagadnienia problemowe z zakresu chemii fizycznej, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki popełniając nieliczne błędy merytoryczne

- Ocena dostateczna plus - student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych z zakresu chemii fizycznej, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki popełniając nieliczne błędy merytoryczne oraz rachunkowe,

- Ocena dostateczna - student rozumie i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia i prawa fizykochemiczne, rozwiązuje zagadnienia typowe z zakresu chemii fizycznej, popełniając błędy

- Ocena niedostateczna - student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić podstawowych pojęć i praw fizykochemicznych.

skala ocen:

poniżej 55% - ndst

55 -69% - dost

70-75% - +dost

76-88% - dobry

89-94% - +dobry

powyżej 95 – bardzo dobry

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.