Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 06-PS803D
semestr zimowy 2015/2016
seminarium, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 06-PS803D
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anita Gałuszka
Strona domowa grupy: http://www.ip.us.edu.pl
Literatura:

Zgodna z poruszaną problematyką pracy.

Baumann, K. (2006). Jakość życia w okresie późnej dorosłości— dyskurs teoretyczny. Gerontologia Polska, t.14, nr 4, s.165-171.

Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.

Brzeziński, J., Hornowska, E. (2003). Podstawowe metody badawcze – teoria i praktyka testowania, W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1, s. 389-435, Gdańsk: GWP.

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Wyd. LiberiLibri.

Zakres tematów:

JAKOŚĆ ŻYCIA CZŁOWIEKA W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI W OBLICZU WYMAGAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Problematyka seminarium będzie skoncentrowana wokół zagadnień jakości życia w cyklu życia człowieka. Rozważania teoretyczne i poszukiwania badawcze będą zmierzały do rozpoznania pozytywnych i negatywnych korelatów, moderatorów i mediatorów jakości życia w okresie późnej dorosłości. Uwzględnienie wielowymiarowości starości i procesu starzenia się w zdrowiu i chorobie wzbogaci analizę związków/relacji wybranych zmiennych na poczucie dobrostanu, zarówno z perspektywy indywidualnej (podmiotowej), jak i społecznej (grupowej). Tłem dociekań będą wyzwania współczesnego świata względem człowieka znajdującego się w okresie późnej dorosłości zmagającego się z własnymi ograniczeniami, podejmowane przez niego sposoby radzenia sobie ze słabościami i przeżywanym cierpieniem oraz wymaganiami społeczno-kulturowymi

Metody dydaktyczne:

Dominujące metody dydaktyczne:

- praca grupowa (prezentacja przeglądu literatury, dyskusja i wspólne rozwiązywanie problemów, burza mózgów)

-praca indywidualna (konsultacje dotyczące aspektów teoretycznych, metodologicznych, statystycznych i formalnych w odniesieniu do konkretnej pracy magisterskiej).

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki zaliczenia obejmują:

Obecność na zajęciach seminaryjnych.

W semestrze 9–opracowanie teoretycznej części pracy magisterskiej oraz ukończenie badań empirycznych.

Przedstawienie bazy danych w wersji elektronicznej (przynajmniej częściowo).

Kryteria oceniania:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

-przedstawienie pisemne kompletnych podstaw teoretycznych rozważanego zagadnienia 50 pkt.

-prawie kompletne, pisemne przedstawienie założeń teoretycznych rozważanego problemu 25 pkt.

-pisemne zaprezentowanie szkicu części teoretycznej pracy 10 pkt.

-brak pisemnego szkicu pracy i jego rozwinięcia 0 pkt.

BAZA DANYCH

-pełna baza danych 50 pkt

-połowa wprowadzonych danych 25 pkt

-gotowy szablon bazy danych 10 pkt.

-brak bazy danych 0 pkt.

Aby uzyskać zaliczenie konieczne jest uzyskanie co najmniej 35 pkt i co najmniej po 10 pkt z każdej podlegającej ocenie części.

100-80 pkt bdb

70-79 pkt +db

60-69 pkt db

50-59 pkt +dst

35-49 pkt dst

Uwagi:

Informacje zwrotne dotyczące poszczególnych etapów pracy możliwe będą do uzyskania po dwóch tygodniach od dostarczenia materiałów wyjściowych (np. koncepcji pracy czy części teoretycznej, etc.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.