Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia 06-PS-SM-018
semestr zimowy 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychopatologia 06-PS-SM-018
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jagoda Sikora
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Cierpiałkowska, L. (2013). Psychopatologia. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

2. Pużyński, S., Wciórka, J. (red.) (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius"; Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

3. Wciórka, J. (2010). Psychopatologia: objawy i zespoły zaburzeń psychicznych. W: J. Rybakowski, S. Pużyński, J. Wciórka (red.). Psychiatria. Podstawy psychiatrii. T.1. Wrocław: Elsevier Urban&Partner (r. 3, s.305 – 398).

4. Seligman, M.E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

5. Carson, R., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

6. Jaremy, M. (2011). Psychiatria w praktyce. Warszawa: Medical Education Oficyna Wydawnicza.

7. Morrison, J. (2012): Diagnoza psychiatryczna. Praktyczny podręcznik dla klinicystów. Kraków: WUJ.

8. Sęk, H. (red.). (2013). Psychologia kliniczna. T 1,2, Warszawa: PWN

LITERATURA DODATKOWA

1. Kaplan, H., Sadock, B. (1995). Psychiatria kliniczna. Wrocław. Urban & Partner.

2. Cierpiałkowska, L.(2004). Psychologia zaburzeń osobowości. Poznań, Wyd. Naukowe UAM.

3. Jakubik, A.(1999). Zaburzenia osobowości. Warszawa. PZWL.

4. Pużyński, S. (2009). Depresje i zaburzenia afektywne. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę psychopatologii. Koncepcja normy psychologicznej i normalności, oraz kulturowe podłoże norm.

2. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne, zaburzenia procesów poznawczych: spostrzegania, uwagi, pamięci

3. Objawy psychopatologiczne c.d - zaburzenia procesów poznawczych: myślenia; zaburzenia emocji

4. Objawy psychopatologiczne c.d - zaburzenia motywacji, aktywności, świadomości i poczucia tożsamości

5. Zaburzenia osobowości – dyskusja nad patogenezą, etiologią i epidemiologią.

6. Charakterystyka poszczególnych zaburzeń osobowości. Analiza przypadków.

7. Zaburzenia lękowe – mechanizmy powstawania i przebieg. Osiowe objawy nerwicowe. Typy zaburzeń lękowych. Analiza przypadków.

8. Reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

9. Zaburzenia dysocjacyjne. Zaburzenia somatoformiczne. Analiza przypadków.

10. Zaburzenia afektywne – obraz kliniczny, patogeneza, epidemiologia

11. Zaburzenia psychotyczne – dyskusja nad postaci, symptomatologią, przyczynami, mechanizmami powstawania.

12. Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychotycznych i afektywnych.

13. Uzależnienia i współuzależnienie. Kierunki pomocy psychologicznej.

14. Projektowanie postępowania diagnostycznego.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na temat postaci, symptomatologii, przyczyn, mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Prezentacja studium przypadku pacjentów z poszczególnymi postaciami zaburzeń psychicznych. Dyskusja nad uwarunkowaniami, etiopatogenezą oraz kierunkami pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe oceniane będzie według skali:

0 – 59% - ocena niedostateczna (2.0)

60 - 67% - ocena dostateczna (3.0)

68 – 75% - ocena dostateczna plus (3.5)

76 - 83% - ocena dobra (4.0)

84 – 91% - ocena dobry plus (4.5)

92 – 100% - ocena bardzo dobra (5.0)

Projekt diagnozy opracowywany w kilkuosobowych grupach oceniany będzie na skali 2 (niedostateczny) – 5 (bardzo dobry)

Podstawą wystawienia oceny końcowej z ćwiczeń jest zaliczenie pisemnego kolokwium, prezentacja projektów diagnozy oraz obecność na zajęciach (dopuszcza się opuszczenie dwóch ćwiczeń).

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się oceny cząstkowe z kolokwium i projektu diagnozy. Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,25 – projekt diagnozy

0,75 - kolokwium zaliczeniowe.

W przypadku nieodrobienia przez studenta nieobecności przekraczających dopuszczony limit, każda nieodrobiona nieobecność ponad limit będzie skutkować obniżeniem oceny końcowej z ćwiczeń o pół stopnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.