Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczna psychologia stosowana [06-PS-SM-026] semestr zimowy 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Społeczna psychologia stosowana [06-PS-SM-026]
Zajęcia: semestr zimowy 2015/2016 [2015/2016Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 128
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Jakubowski, Dagna Kocur, Anna Latusek, Marcin Moroń, Zuzanna Wałach-Biśta
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka.

Cialdini, R.(1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Kenrick, D.T., Neuberg, S. L. i Cialdini R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP.

Mandal, E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Manstead, A.S.R. i Hewstone, M. (red.) (1996). Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella. Warszawa: Wydawnicwto J. Santorski.

Mika, S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.

Nisbett, R. (2011). Geografia myślenia. Sopot: Smak Słowa.

Strelau, J., Doliński, D. (red.) (2010). Psychologia akademicka, tom II, Gdańsk: GWP.

Wilmot, W. i Hocker, J. (2011). Konflikty między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wosińska, W. (2005). Psychologia życia społecznego. Gdańsk: GWP.

Literatura dodatkowa:

Abgrall, J. M. (2005). Sekty. Manipulacja psychologiczna. Gdańsk: GWP

Balawajder, K. (1998). Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brzezińska A. (2004). Socjometria. W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP

Clarke, D. (2005). Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Gdańsk: GWP

Doliński, D. ( 2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP.

Doliński, D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

Doliński, D. (2005). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Griskevicius, V., Tybur, J., Sundie, J., Cialdini, R., Miller, G. i Kenrick D. (2007). Blatant benevolence and conspicuous consumption: When romantic motives elicit strategic costly signals, Journal of Personality and Social Psychology, 93, 85-102.

Herman, J. L. (1998). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: GWP.

Horgan, J. (2008). Psychologia terroryzmu. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarymowicz M. (1980). Makiawelizm - osobowość ludzi nastawionych na manipulowanie innymi. W: J. Reykowski (red.). Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Warszawa: PWN

Krahe, B. (2004). Agresja. Gdańsk: GWP

Lachowicz – Tabaczek, K. (2001). Praktyczna psychologia sprzedaży. Zastosowania teorii motywacji oraz teorii komunikacji do wspomagania decyzji konsumenckich [w] tejże (red.). Psychologia społeczna w zastosowaniach. Od teorii do praktyki. Wrocław: Wydawnictwo atla2.

Leary, M. (1999). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk, GWP.

Leathers, D.G. (2007). Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania. Warszawa: PWN.

Lewicka, M. i Grzelak, J. (red.) (2002). Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: GWP

Nęcki, Z. (1999). Wzajemna atrakcyjność. Warszawa: KiW.

Nęcki, Z. (2000). Negocjacje w biznesie. Kraków: Antykwa

Pratkanis, A. i Aronson, E. (2007). Wiek propagandy. Warszawa: PWN

Reykowski, J. (red.) (1976). Osobowość a społeczne zachowanie ludzi. KiW. Warszawa.

Stephan, W.C. i Stephan, C.W. (1999). Wywieranie wpływu przez grupy. Gdańsk: GWP

Szmajke, A. (1999). Autoprezentacja: maski, pozy, miny. Olsztyn: Consulting.

Witkowski, T. (2000). Psychomanipulacje. Wrocław: Oficyna Wydawnicza UNUS.

Wojciszke, B. (1993). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

Zajęcia 1. Wprowadzenie do analizy zjawisk ze spektrum wpływu społecznego.

Literatura obowiązkowa:

Grzelak, J. i Nowak, A. (2000). Wpływ społeczny. (w). Strelau J. (red.) Psychologia. t. III Gdańsk: GWP.

Mika, S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN. rozdz. II. Wpływ sytuacji społecznych na procesy psychiczne i zachowanie ludzi.

Literatura dodatkowa:

Nisbett, R. (2011). Geografia myślenia. Sopot: Smak Słowa. (rozdziały 2 – 4)

Zajęcia 2. Techniki wpływu społecznego.

Literatura obowiązkowa:

Cialdini R.(1994) Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Zajęcia 3. Techniki wpływu społecznego w codziennym życiu.

Literatura obowiązkowa:

Doliński D. (2005). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Scholar. (rozdziały 3, 4 i 10)

Zajęcia 4. Manipulacja w sektach.

Literatura obowiązkowa:

Hassan S. (1997) Psychomanipulacja w sektach. Łódź: RAVI.

Literatura dodatkowa:

Abgrall J.-M. (2005). Sekty. Manipulacja psychologiczna – terapia ofiar, charyzma guru, techniki uzależniania. Gdańsk: GWP.

Ks. Zwoliński A. (1996). Anatomia sekty. Kraków: Gotów.

Romańczuk – Grącka M. (2008). Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko – Mazurskiego.

Zajęcia 5. Osobowościowe uwarunkowania wywierania wpływu.

Literatura obowiązkowa:

Jarymowicz M. (1976) Makiawelizm. (w). J. Reykowski (red.). Osobowość a społeczne zachowanie ludzi. Warszawa: KiW.

Lis-Turlejska. (1976) Ingracjacja (w) J. Reykowski ( red.). Osobowość a społeczne zachowanie ludzi. Warszawa: KiW.

Zajęcia 6. Autoprezentacja w kontaktach społecznych.

Literatura obowiązkowa:

Kenrick D.T., Neuberg S. L., Cialdini R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. [rozdział 5]

Wojciszke, B., Baryła, W., & Downar, A. (2002). Preferencje mężczyzn i kobiet związane z wyborem partnera w świetle analiz ogłoszeń matrymonialnych. Czasopismo Psychologiczne, 2(8), 113-120.

Literatura dodatkowa:

Szmajke A. (1999). Autoprezentacja: maski, pozy, miny. Olsztyn: Consulting (referat).

Dabul, A.J., Wosinska, W., Cialdini, R.B., Mandal, E., & Whetstone-Dion, R. (1997). Selfpresentational modesty across cultures: The effects of gender and social context in the workplace. Polish Psychological Bulletin, 28, 295-306.

Szmajke A. (2001). Autoprezentacja – niewinny spektakl dla innych i siebie. [w] M. Kofta, -Szustrowa T.(red.). Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: PWN.

Zajęcia 7. Atrakcyjność interpersonalna.

Literatura obowiązkowa:

Wojciszke B. (2012). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [rozdział 12]

Literatura dodatkowa:

Mandal, E., Latusek, A. i Moroń, M. (2015). Oczarować i przekonać. Postrzeganie osób wykorzystujących fizyczną atrakcyjność w wywieraniu wpływu na innych. W: E. Mandal i D. Doliński (red.), Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych (s. 17-45). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojciszke B.(1993) Psychologia miłości. Gdańsk: GWP. [Test Stylów Miłości]

Strelau, J. i Doliński, D. (2010). Psychologia akademicka. Tom II. Gdańsk: GWP. 2010 [rozdział 13.5.3 Atrakcyjność interpersonalna]

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka., Rozdz. 10. Atrakcyjność interpersonalna: od pierwszego wrażenia do związków uczuciowych.

Zajęcia 8. Miłość.

Literatura obowiązkowa:

Wojciszke B. (2012). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [rozdział 12]

Literatura dodatkowa:

Wojciszke B.(1993) Psychologia miłości. Gdańsk: GWP. [Test Stylów Miłości]

Zajęcia 9. Manipulacja w bliskich związkach.

Literatura obowiązkowa:

Mandal E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. , R. 6-7

Literatura dodatkowa:

Doroszewicz, K., Gamian-Wilk, M. (2012). Efekt Michała Anioła w bliskich związkach: czy rzeczywiście bliski partner może przyczyniać się do wzmacniania Ja idealnego swojej drugiej połowy? Psychologia Społeczna, 20, 7-20.

Zajęcia 10. Grupy społeczne.

Literatura obowiązkowa:

Mika S.(1987) Psychologia społeczna. Warszawa: PWN. [rozdział V. Grupa jako system jednostek pozostających ze sobą w interakcji]

Literatura dodatkowa:

Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar R: 18

Zajęcia 11. Agresja w stosunkach społecznych.

Literatura obowiązkowa:

Wojciszke B. (2012). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [rozdział 15]

Literatura dodatkowa:

Herman J.L. (1998). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: GWP

Rozdz. 1. Zapomniana histeria. rozdz. 5. Maltretowane dzieci.

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. [rozdział o agresji]

Grunt-Mejer, K. i Grunt-Mejer, J. (2011). Agresja drogowa: jej uwarunkowania i metody pomiaru. Psychologia Społeczna, (17), 159–168.

Krahe B. (2005). Agresja. Gdańsk: GWP.

Zajęcia 12. Zachowania prospołeczne.

Literatura obowiązkowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. [rozdział o zachowaniach prospołecznych]

Literatura dodatkowa:

Popiołek K. (1980). Człowiek w sytuacji pomocy. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wojciszke B. (2012). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [rozdział 14]

Zajęcia 13. Konflikty.

Literatura obowiązkowa:

Wilmot, Hocker (2011). Konflikty między ludźmi. Warszawa: PWN.

Literatura dodatkowa:

Nęcki Z. (2000). Negocjacje w biznesie. Kraków: Antykwa.

Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2009). Dochodząc do tak. Negocjacje bez Poddawania się. Warszawa: PWE.

Zajęcia 14. Kolokwium.

Zajęcia 15. Podsumowanie. Zaliczenia.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja i omawianie literatury, metody aktywizujące, prezentacje multimedialne

Metody i kryteria oceniania:

Ocena cząstkowa z zajęć ćwiczeniowych jest ustalana na podstawie oceny uzyskanej w kolokwium I (aktywność studenta może być podstawą do podwyższenia oceny o 0,5 stopnia). Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest zaliczenie II kolokwium oraz obecność na minimum 90% zajęć (istnieje możliwość odrabiania zajęć na dyżurach).

KOLOKWIUM I

Wymagania: Wymagana jest wiedza z zakresu literatury podstawowej oraz treści omawianych na wykładach oraz umiejętność wyprowadzania wniosków z analizowanych ujęć teoretycznych psychologii społecznej.

Kryteria oceny: Kolokwium pisemne zawierające pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści.

Skala ocen:

51%-60% (punktacji maksymalnej) - dostateczny (3,0; E)

61%-70% - dostateczny plus (3,5; D)

71%-80% - dobry (4,0; C)

81%-90% - dobry plus (4,5; B)

91%-100% - bardzo dobry (5,0; A)

KOLOKWIUM II

Wymagania: Znajomość literatury podstawowej z zakresu analizowanych zagadnień oraz umiejętność wyprowadzania wniosków na potrzeby analizy określonych sytuacji problemowych, stanowiących egzemplifikacje problemów ujętych w zagadnieniach merytorycznych modułu.

Kolokwium będzie oceniane według następujących kryteriów:

- prawidłowe odwołanie się do teorii psychologicznych

- poprawna analiza zjawiska

Kryteria oceny: Kolokwium pisemne zawierające pytania otwarte, problemowe, których celem jest sprawdzenie umiejętności i kompetencji z zakresu analizowanych treści.

Wynikiem kolokwium jest zaliczenie

AKTYWNOŚĆ

Wymagania: Przygotowanie do ćwiczeń polega na zapoznaniu się z literaturą obowiązkową

Kryteria oceny: Ocenie podlega zaangażowanie studenta na zajęciach wyrażane poprzez udział w dyskusjach, ćwiczeniach i innych zadania w sposób znamionujący znajomość literatury podstawowej, dodatkowej oraz informacji zdobytych drogą samodzielnych poszukiwań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)