Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna [06-PS-SM-013] semestr letni 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia społeczna [06-PS-SM-013]
Zajęcia: semestr letni 2015/2016 [2015/2016L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 116
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Jakubowski, Dagna Kocur, Anna Latusek, Marcin Moroń, Zuzanna Wałach-Biśta
Literatura:

Literatura podstawowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. [rozdział 1 i 2 Wprowadzenie do psychologii społecznej]

Literatura dodatkowa:

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [rozdział 1. Czym i jak zajmuje się psychologia społeczna?]

Literatura uzupełniająca:

Witkowski, T., Fortuna, P. (2008). O psychobiznesie, tolerancji i odpowiedzialności, czyli strategie czystych uczonych, Psychologia Społeczna, 4, 295-308.

Klebaniuk, J., Cisłak, A., Wojcik, A., Drogosz, M., Olechowski, M., Zdybek, Z., Walczak, R., Zdybek, M. (2012). O nieuczciwości w nauce: Dyskusja. Psychologia Społeczna, 3, 213-244.

Literatura podstawowa:

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [rozdział 6. Spostrzeganie siebie]

Literatura dodatkowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. [rozdział 6. Rozumienie siebie: w jaki sposób poznajemy samych siebie]

Literatura uzupełniająca:

Jarymowicz, M. (2000). Tożsamość [w] J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Gdańsk: GWP.

Literatura podstawowa:

Wojciszke B.(2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar. [R: 3]

Literatura dodatkowa:

Greenwald, A.G., Banaji, M.R. (1995). Utajone poznanie społeczne: postawy, wartościowanie siebie i stereotypy. Przegląd Psychologiczny, 38, 1/2, 11-63.

Literatura uzupełniająca:

Lewicka M. (2001). Czy jesteśmy racjonalni? W: M. Kofta, T. Szustrowa (red). Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [s. 28 – 64]

Wojciszke B. (2001). Dane i pseudodane w procesie spostrzegania ludzi. W: M. Kofta, T. Szustrowa (red). Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [s. 65 – 90]

Literatura obowiązkowa:

Wojciszke B.(2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar. [R: 5]

Literatura dodatkowa:

Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka. [R. 4 Spostrzeganie społeczne s. 96-124]

Kofta M. (2001). Poczucie kontroli, złudzenia na temat siebie, a adaptacja psychologiczna. W: M. Kofta, T. Szustrowa (red). Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [s. 199 – 225]

Literatura uzupełniająca:

Weary, G., Stanley, M.A., Harvey, J.H. (1989). Attribution. New York: Springer-Verlag [s. 3 – 65]

Literatura podstawowa:

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [rozdział 2. Motywy społeczne]

Literatura dodatkowa:

Reeve, J. (2001). Understanding motivation and emotion. Forth Worth: Harcourt College Publishers. [rozdział 6. Acquired Social Needs]

Wojciszke, B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Abele, A.E., Uchronsky, M., Suitner, C., Wojciszke, B. (2008). Towards an operationalization of the fundamental dimensions of agency and communion: Trait content ratings in five countries considering valence and frequency of word occurrence. European Journal of Social Psychology, 38, 1202-1218.

Kossowska, M. (2003). Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia. Przegląd Psychologiczny, 46, 4, 355-374.

Buss, D. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Wojciszke, B., Szlendak, M. (2010). Skale do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej. Psychologia Społeczna, 5, 57-69.

Rotter, J.B. (1990). Poczucie wewnętrznej versus zewnętrznej kontroli wzmocnień. Nowiny Psychologiczne, 5/6, s. 59 – 70.

Literatura podstawowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. [rozdział 3. Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny]

Literatura dodatkowa:

Festinger L. (1957/2007). Teoria dysonansu poznawczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Matz, D.C., Wood, W. (2005). Cognitive Dissonance in Groups: The Consequences of Disagreement. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 1, 22-37.

Literatura podstawowa:

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [rozdział 4. Przekonania społeczne]

Literatura dodatkowa:

Rusaczyk, M. (2008). Teoria opanowywania trwogi. Dyskurs w literaturze amerykańskiej. Wydawnictwo Naukowe Scholar

Literatura uzupełniająca:

Jost, J. T., Banaji, M. R., Nosek, B. A. (2004). A decade of system justification theory; Accumulated evidence of conscioud and unconscious bolstering of the status quo. Political Psychology, 25, 881-919.

Literatura podstawowa:

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [rozdział 17. Władza]

Literatura dodatkowa:

Mandal. E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Keltner, D., Gruenfeld, D.H., Anderson, C. (2003). Power, Approach, and Inhibition. Psychological Review, 110, 2, 265-284.

Literatura podstawowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. [rozdział 7. Konformizm: wpływ na zachowanie]

Literatura dodatkowa:

Mika, S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN. [s. 400-423].

Literatura uzupełniająca:

Tong, E.M.W., Tan, C.R.M., Latheef, N.A., Selamat, M.F.B., Tan, D.K.B. (2008). Conformity: Moods matter. European Journal of Social Psychology, 38, 601-611.

Literatura podstawowa:

Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar. [R: 8]

Literatura dodatkowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. [rozdział 8. Postawy i zmiana postaw: wpływanie na myśli i uczucia]

Mika, S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN. [rozdział III. Postawy]

Literatura uzupełniająca:

Zimbardo, Ph.G., Leippe, M.R. (2004). Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań: Zysk i S-ka.

Literatura podstawowa:

Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar. [R: 19]

Literatura dodatkowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. [rozdział 13. Uprzedzenia: przyczyny i lekarstwa]

Macrae, C.N., Stangor, Ch., Hewstone, M. (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie. Gdańsk: GWP. [rozdział 3. Wygląd zewnętrzny jako podstawa stereotypizacji; rozdział 6. Język a stereotypizacja]

Literatura uzupełniająca:

Schmader, T., Johns, M., Forbes, Ch. (2008). An Integrated Process Model of Stereotype Threat Effects on Performance. Psychological Review, 115, 2, 336-356.

(dostępny on-line: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2570773/)

Mandal E., Gawor A., Buczny P. (2012). The stereotypes of man and woman in Poland — content and factor structures. W: E. Mandal (red.). Masculinity and femininity in everyday life. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Literatura podstawowa:

Mandal E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [rozdział 1. Stereotypy związane z płcią i tożsamość płciowa; rozdział 2. Stereotypy związane z płcią i ich reprezentacja w „ja”.]

Literatura dodatkowa:

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Warszawa; Scholar. [rozdział 12. Kobiety i mężczyźni: psychiczne zróżnicowanie płci]

Literatura uzupełniająca:

Glick, P., Fiske, S. T. (1997). Hostile and Benevolent Sexism. Measuring Ambivalent Sexist Attitudes Toward Women. Psychology of Women Quarterly, 21, 119-135.

Literatura podstawowa:

Hoffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: GWP.

Literatura dodatkowa:

Hearton T., Kleck R., Hebl M., Hull J. (red.) (2007). Społeczna psychologia piętna. Warszawa: PWN [rozdział 1. Piętno: wprowadzenie i zarys ogólny; rozdział 3. Zagrożenie i społeczna konstrukcja piętna; rozdział 9. Radzenie sobie z piętnem i uprzedzeniem.]

Literatura uzupełniająca:

Świtaj P. (2005). Piętno choroby psychicznej. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 14 (2), s. 137 – 144.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Podstawowe podejścia teoretyczne i metody badawcze. Prowokacje naukowe.

Treści szczegółowe: Główne orientacje teoretyczne w psychologii społecznej. Psychologia społeczna jako nauka o osobie w sytuacji (społecznej; podejście Lewinowskie). Metodologia badań w psychologii społecznej. Najważniejsze terminy naukowe.

Literatura podstawowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. [rozdział 1. Wprowadzenie do psychologii społecznej]

Literatura dodatkowa:

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [rozdział 1. Czym i jak zajmuje się psychologia społeczna?]

Literatura uzupełniająca:

Witkowski, T., Fortuna, P. (2008). O psychobiznesie, tolerancji i odpowiedzialności, czyli strategie czystych uczonych, Psychologia Społeczna, 4, 295-308.

Klebaniuk, J., Cisłak, A., Wojcik, A., Drogosz, M., Olechowski, M., Zdybek, Z., Walczak, R., Zdybek, M. (2012). O nieuczciwości w nauce: Dyskusja. Psychologia Społeczna, 3, 213-244.

2. Wizerunek własny. Natura ja i sposoby poznawania ja. Teoria spostrzegania siebie Daryla Bema i teoria porównań społecznych Leona Festingera. Ja zależne i współzależne.

Literatura podstawowa:

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [rozdział 6. Spostrzeganie siebie]

Literatura dodatkowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. [rozdział 6. Rozumienie siebie: w jaki sposób poznajemy samych siebie]

Literatura uzupełniająca:

Jarymowicz, M. (2000). Tożsamość [w] J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Gdańsk: GWP.

3. Poznanie społeczne. Schematy poznawcze. Heurystyki i ich rodzaje. Myślenie automatyczne i kontrolowane.

Treści szczegółowe: organizacja wiedzy o świecie społecznym a oszczędność poznawcza (schemat, skrypt),

podstawowe mechanizmy przetwarzania informacji (automatyczny, refleksyjny), asymetria aktor – obserwator i

asymetria sprawca – biorca, poznawcze „drogi na skróty” (proces potwierdzania oczekiwań, wnioskowanie o

dyspozycyjnych cechach osobowości, heurystyka reprezentatywności, dostępności, zakotwiczenia i dostosowania,

wykorzystywanie uczuć jako informacji)

Literatura podstawowa:

Wojciszke B.(2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar. [R: 3]

Literatura dodatkowa:

Greenwald, A.G., Banaji, M.R. (1995). Utajone poznanie społeczne: postawy, wartościowanie siebie i stereotypy. Przegląd Psychologiczny, 38, 1/2, 11-63.

Literatura uzupełniająca:

Lewicka M. (2001). Czy jesteśmy racjonalni? W: M. Kofta, T. Szustrowa (red). Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [s. 28 – 64]

Wojciszke B. (2001). Dane i pseudodane w procesie spostrzegania ludzi. W: M. Kofta, T. Szustrowa (red). Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [s. 65 – 90]

4. Spostrzeganie społeczne.

Treści szczegółowe: atrybucje, naiwne teorie cech, ukryte teorie osobowości, samospełniające się proroctwo

Literatura obowiązkowa:

Wojciszke B.(2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar. [R: 5]

Literatura dodatkowa:

Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka. [R. 4 Spostrzeganie społeczne s. 96-124]

Kofta M. (2001). Poczucie kontroli, złudzenia na temat siebie, a adaptacja psychologiczna. W: M. Kofta, T. Szustrowa (red). Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [s. 199 – 225]

Literatura uzupełniająca:

Weary, G., Stanley, M.A., Harvey, J.H. (1989). Attribution. New York: Springer-Verlag [s. 3 – 65]

5. Motywy społeczne. Przynależność. Poznanie. Sprawczość i kontrola. Locus of control.

Poznanie i zrozumienie. Status. Pieniądze.

Treści szczegółowe: motywy ultymatywne (przetrwanie i prokreacja), motywy proksymalne (przynależność, status, znalezienie partnera seksualnego, ...), szczegółowe motywy funkcjonowania społecznego (sprawczość, kompetencja, kontrola, rozumienie otoczenia, ...)

Literatura podstawowa:

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [rozdział 2. Motywy społeczne]

Literatura dodatkowa:

Reeve, J. (2001). Understanding motivation and emotion. Forth Worth: Harcourt College Publishers. [rozdział 6. Acquired Social Needs]

Wojciszke, B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Abele, A.E., Uchronsky, M., Suitner, C., Wojciszke, B. (2008). Towards an operationalization of the fundamental dimensions of agency and communion: Trait content ratings in five countries considering valence and frequency of word occurrence. European Journal of Social Psychology, 38, 1202-1218.

Kossowska, M. (2003). Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia. Przegląd Psychologiczny, 46, 4, 355-374.

Buss, D. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Wojciszke, B., Szlendak, M. (2010). Skale do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej. Psychologia Społeczna, 5, 57-69.

Rotter, J.B. (1990). Poczucie wewnętrznej versus zewnętrznej kontroli wzmocnień. Nowiny Psychologiczne, 5/6, s. 59 – 70.

6. Teoria dysonansu poznawczego.

Treści szczegółowe: koncepcja dysonansu poznawczego L. Festingera i E. Aronsona, zjawiska niewystarczającego uzasadnienia, dysonans podecyzyjny

Literatura podstawowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. [rozdział 3. Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny]

Literatura dodatkowa:

Festinger L. (1957/2007). Teoria dysonansu poznawczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Matz, D.C., Wood, W. (2005). Cognitive Dissonance in Groups: The Consequences of Disagreement. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 1, 22-37.

7. Przekonania społeczne. Poglądy na naturę ludzką. Teoria opanowywania trwogi. Usprawiedliwianie systemu społecznego.

Treści szczegółowe: poglądy na naturę ludzką (cynizm, zaufanie społeczne), przekonania o świecie społecznym (autorytaryzm, orientacja na dominację społeczną, wiara w sprawiedliwy świat, legitymizacja porządku społecznego, wiara w życie jako grę o sumie zerowej)

Literatura podstawowa:

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [rozdział 4. Przekonania społeczne]

Literatura dodatkowa:

Rusaczyk, M. (2008). Teoria opanowywania trwogi. Dyskurs w literaturze amerykańskiej. Wydawnictwo Naukowe Scholar

Literatura uzupełniająca:

Jost, J. T., Banaji, M. R., Nosek, B. A. (2004). A decade of system justification theory; Accumulated evidence of conscioud and unconscious bolstering of the status quo. Political Psychology, 25, 881-919.

8. Władza. Uwarunkowania i konsekwencje.

Treści szczegółowe: źródła i rodzaje władzy (model Frencha i Ravena), psychologiczne konsekwencje posiadania i podlegania władzy, władza a wpływ społeczny, władza z perspektywy mechanizmów dążenia i unikania

Literatura podstawowa:

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [rozdział 17. Władza]

Literatura dodatkowa:

Mandal. E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Keltner, D., Gruenfeld, D.H., Anderson, C. (2003). Power, Approach, and Inhibition. Psychological Review, 110, 2, 265-284.

9. Konformizm.

Treści szczegółowe: konformizm informacyjny i normatywny; źródła i konsekwencje konformizmu;

Literatura podstawowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. [rozdział 7. Konformizm: wpływ na zachowanie]

Literatura dodatkowa:

Mika, S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN. [s. 400-423].

Literatura uzupełniająca:

Tong, E.M.W., Tan, C.R.M., Latheef, N.A., Selamat, M.F.B., Tan, D.K.B. (2008). Conformity: Moods matter. European Journal of Social Psychology, 38, 601-611.

10. Postawy. Kształtowanie i zmiana. Metody pomiaru postaw.

Treści szczegółowe: struktura postawy, geneza postaw, konsekwencje postaw, metody zmiany postaw, postawy a zachowanie, teoria planowanego działania, kontrola behawioralna, normy subiektywne;

Literatura podstawowa:

Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar. [R: 8]

Literatura dodatkowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. [rozdział 8. Postawy i zmiana postaw: wpływanie na myśli i uczucia]

Mika, S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN. [rozdział III. Postawy]

Literatura uzupełniająca:

Zimbardo, Ph.G., Leippe, M.R. (2004). Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań: Zysk i S-ka.

11. Stereotypy i uprzedzenia – geneza i funkcje.

Treści szczegółowe: funkcje stereotypów, geneza stereotypów, stereotyp a uprzedzenie, strategie redukowania stereotypów

Literatura podstawowa:

Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar. [R: 19]

Literatura dodatkowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1995). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. [rozdział 13. Uprzedzenia: przyczyny i lekarstwa]

Macrae, C.N., Stangor, Ch., Hewstone, M. (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie. Gdańsk: GWP. [rozdział 3. Wygląd zewnętrzny jako podstawa stereotypizacji; rozdział 6. Język a stereotypizacja]

Literatura uzupełniająca:

Schmader, T., Johns, M., Forbes, Ch. (2008). An Integrated Process Model of Stereotype Threat Effects on Performance. Psychological Review, 115, 2, 336-356.

(dostępny on-line: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2570773/)

Mandal E., Gawor A., Buczny P. (2012). The stereotypes of man and woman in Poland — content and factor structures. W: E. Mandal (red.). Masculinity and femininity in everyday life. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

12. Stereotypy płci.

Treści szczegółowe: struktura stereotypów płci, konsekwencje stereotypów płciowych, ambiwalentny seksizm;

Literatura podstawowa:

Mandal E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [rozdział 1. Stereotypy związane z płcią i tożsamość płciowa; rozdział 2. Stereotypy związane z płcią i ich reprezentacja w „ja”.]

Literatura dodatkowa:

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Warszawa; Scholar. [rozdział 12. Kobiety i mężczyźni: psychiczne zróżnicowanie płci]

Literatura uzupełniająca:

Glick, P., Fiske, S. T. (1997). Hostile and Benevolent Sexism. Measuring Ambivalent Sexist Attitudes Toward Women. Psychology of Women Quarterly, 21, 119-135.

13. Piętno społeczne.

Literatura podstawowa:

Hoffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: GWP.

Literatura dodatkowa:

Hearton T., Kleck R., Hebl M., Hull J. (red.) (2007). Społeczna psychologia piętna. Warszawa: PWN [rozdział 1. Piętno: wprowadzenie i zarys ogólny; rozdział 3. Zagrożenie i społeczna konstrukcja piętna; rozdział 9. Radzenie sobie z piętnem i uprzedzeniem.]

Literatura uzupełniająca:

Świtaj P. (2005). Piętno choroby psychicznej. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 14 (2), s. 137 – 144.

14. Kolokwium.

15. Podsumowanie i zaliczenia.

Metody dydaktyczne:

Lektura uzupełniająca, praca z tekstami naukowymi, przygotowanie pracy zaliczeniowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Kolokwium I

termin: 11.05.2015

pytania typu a,b,c,d; prawda-fałsz; otwarte; półotwarte

przygotowanie do kolokwium: literatura obowiązkowa

Skala ocen z kolokwium:

51%-60% = dst

61%-70% = dst+

71%-80% = db

81%-90% = db+

91%-100% = bdb

2. Kolokwium II

termin: 1.06.2015

Kolokwium pisemne zawierające pytania otwarte, problemowe, których celem jest sprawdzenie umiejętności i kompetencji z zakresu analizowanych treści.

3. Aktywność na zajęciach

Zasady zaokrągleń

poniżej 3.26 = 3.0

3.26 - 3.75 = 3.5

3.76 - 4.25 = 4.0

4.26 – 4. 75 = 4.5

4.76 – 5.0 = 5.0

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)