Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Śródroczna praktyka metodyczna 12-PE-OP-S1-1SPM
semestr zimowy 2015/2016
Praktyka, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Śródroczna praktyka metodyczna 12-PE-OP-S1-1SPM
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Praktyka (PRAKT), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Jas, Aleksandra Minczanowska
Literatura:

1. Siedlaczek A.: Diagnostyka pedagogiczna. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki. Częstochowa 1999

2. Skorek E.M. (red.): Terapia pedagogiczna. Tom 1, zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków 2007

3. Skorek E.M. (red.): Terapia pedagogiczna. Tom 2, zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Kraków 2004

4. Brągiel J., Badora S. (red.) Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005.

5. A. Leszczyńska – Rejchert: Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

1. Klaus W. Vopel Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. I-IV Wyd. Jedność Kielce

2. B. Fuchs Gry i zabawy na dobry klimat w grupie. Jedność

Zakres tematów:

1-4. Wizytacja oraz hospitacja zajęć w placówkach opiekuńczych

5-9. Wizytacja oraz hospitacja zajęć w instytucjach profilaktyczno-terapeutycznych, psychologicznych i reedukacyjnych.

10-20. Prowadzenie zajęć według wcześniej przygotowanych przez studentów scenariuszy zajęć. Omówienie sposobu prowadzenia zajęć w danej placówce.

21-26. Organizacja imprezy okolicznościowej w wybranej placówce.

27-30. Omówienie charakteru placówki, sposobu jej funkcjonowania oraz realizowanych w danej placówce celach i formach zajęć.

Metody dydaktyczne:

Zapoznanie z treścią literatury przybliżającej zakres wsparcia świadczonego przez instytucje profilaktyczno-terapeutyczne, psychologiczne i reedukacyjne, opiekuńcze.

Aktywny udział studentów i przygotowanie zajęć.

Wnioski i refleksje związane z realizacją celów praktyki.

Znajomość treści programowych modułu, umiejętność krytycznego i refleksyjnego podejścia do problematyki modułu

Obserwacja uczestnicząca, aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w prowadzone przez placówkę zadania, aktywizacja w działania praktyczne i weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji

Metody i kryteria oceniania:

Zapoznanie z treścią literatury przybliżającej zakres wsparcia świadczonego przez instytucje profilaktyczno-terapeutyczne, psychologiczne i reedukacyjne, opiekuńcze.

Aktywny udział studentów i przygotowanie zajęć.

Wnioski i refleksje związane z realizacją celów praktyki.

Znajomość treści programowych modułu, umiejętność krytycznego i refleksyjnego podejścia do problematyki modułu

Obserwacja uczestnicząca, aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w prowadzone przez placówkę zadania, aktywizacja w działania praktyczne i weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji

Uwagi:

POW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.