Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 1. Psychologia ewolucyjna 06-PS-SM-101.09
semestr zimowy 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Fakultet 1. Psychologia ewolucyjna 06-PS-SM-101.09
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Jach
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Buss, D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna, przeł. M. Orski, Gdańsk: GWP

2. Dawkins, R. (2003). Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa: Prószyński i S-ka

3. Gazzaniga,. M. (2011). Istota człowieczeństwa. Sopot: Smak Słowa.

4. (red.) Pawłowski, B. (2009). Biologia atrakcyjności człowieka. Warszawa: Wydawnictwo UW

5. Workman, L., Reader, W. (2014). Evolutionary psychology. An Introduction. New York: Cambridge University Press.

Literatura uzupełniająca:

Barber, M. (2007). Legendy miejskie, przeł. K. Berger-Kuźniar, P. Błoch, Warszawa: Wydawnictwo RM.

2. Blackmore, S. (2002). Maszyna memowa, przeł. N. Radomski, Poznań: Rebis.

3. Boyer, P. (2005). I człowiek stworzył bogów…, przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak, Warszawa: Prószyński i S-ka.

4. Brockman, J. (2008, red.). W co wierzymy choć nie potrafimy tego dowieść. Sopot: Smak Słowa.

5. Buss, D.M. (2000). The Evolution of Happiness. American Psychologist, 55, 15-23

6. Buss D. M. (2007), Morderca za ścianą, przeł. A. Nowak, Gdańsk: GWP

7. Confer, J. C., Easton, J. A., Fleischman, D. S., Goetz, C. D., Lewis, D. M. G., Perilloux, C., Buss, D. M. (2010). Evolutionary Psychology. Controversies, Questions, Prospects, and Limitations, American Psychologist, 65, s. 110-126

8. Cosmides, L., Tooby, J. (1997). Evolutionary Psychology and the Emotions (http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/emotion.html)

9. Cosmides, L., Tooby, J. (1997). Evolutionary Psychology: A Primer (http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/primer.html)

10. Dawkins, R. (2003). Fenotyp rozszerzony, przeł. J. Gliwicz, Warszawa: Prószyński i S-ka

11. Dawkins, (2007). Bóg urojony, przeł. P. J. Szwajcer, Warszawa: Wydawnictwo CiS

12. Dunbar, R. (2013). Nowa historia ewolucji człowieka. Kraków: Copernicus Center Press.

13. Fukuyama, F.(2004). Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Kraków: Znak.

14. Guttman, B. S. (2008). Ewolucjonizm. Co warto wiedzieć, przeł. J. Klag, Gliwice: Wydawnictwo CKA

15. Haselton, M.G., Nettle, D. (2006). The Paranoid Optimist: An Integrative Evolutionary Model of cognitive Biases. Personality and Social Psychology Review, 10, 47-66

16. Nowicka, E. (2005). Świat człowieka – świat kultury, Warszawa: PWN

17. Nettle, D. (2006). The Evolution of Personality Variation in Humans. American Psychologist, 61, 622-631

18. Pawłowski, B., Daniel, D. (2009). Psychologia ewolucyjna – nauka o adaptacjach i ewolucyjnej inercji ludzkiego umysłu, Kosmos, 58, s. 573-583

19. Pinker, S. (2004). Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, przeł. A. Nowak, Gdańsk: GWP

20. Sawczyn, T., Francikowski, J., Jach, Ł., Kaczmarzyk, M. (2008). Moralność – czyli moda na sukces, Problemy Środowiska i Jego Ochrony, 16, s. 137-159

21. Sidanius, J., Kurzban, R. (2008). Ewolucyjne podejścia do zachowań politycznych, przeł. R. Andruszko, W: D. O. Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.): Psychologia polityczna, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 133-164

22. Szlendak, T. (2011). Socjologia rodziny. Warszawa: PWN

23. Szlendak, T., Kozłowski, T. (2008). Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa: WAiP

24. Vugt, M. V., Hogan, R., Kaiser, R. B. (2008). Leadership, Followership and Evolution. Some Lessons From the Past, American Psychologist, 63, s. 182-196

25. Wróbel, Sz. (2010). Umysł, gramatyka, ewolucja. Warszawa: PWN

UWAGA: W niektórych (nielicznych i uzasadnionych) przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem możliwe jest wskazanie przez prowadzącego zajęcia dodatkowej literatury, nieuwzględnionej w sylabusie, wynikające z pojawiania się nowych, ciekawych z punktu widzenia tematyki zajęć artykułów lub książek.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do psychologii ewolucyjnej

2. Procesy poznawcze i emocjonalne w perspektywie ewolucyjnej

3. Ewolucyjna psychologia moralności

4. Męskie i kobiece strategie doboru partnera

5. Opieka nad potomstwem

6. Biologia ludzkiej atrakcyjności

7. Egoizm i altruizm w ujęciu ewolucyjnym

8. Problematyka hierarchii i dominacji

9. Zachowania społeczne w perspektywie ewolucyjnej

10. Ewolucyjne koncepcje kultury

11. Podejście ewolucyjne w poszczególnych działach psychologii, cz. 1

12. Podejście ewolucyjne w poszczególnych działach psychologii, cz. 2

13. Mechanizmy psychiczne wykształcone ewolucyjnie a wyzwania współczesnego świata

14. Kolokwium. Procesy ewolucyjne w symulacjach komputerowych.

15. Prezentacja pisemnych prac zaliczeniowych. Podsumowanie zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze dwóch godzin dydaktycznych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupach, burza mózgów, prezentacje multimedialne, symulacje komputerowe.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ma formę pisemnego testu, składającego się z pytań otwartych. Ocena z kolokwium uzależniona jest od stosunku uzyskanych punktów do maksymalnego, możliwego do uzyskania wyniku:

- 0%-59% - niedostateczny (2)

- 60%-69% - dostateczny (3)

- 70%-74% - dostateczny plus (+3)

- 75%-84% - dobry (4)

- 85%-89% - dobry plus (+4)

- 90%-100% - bardzo dobry (5)

Praca pisemna może zostać przygotowana jako elektroniczny dokument tekstowy lub plik z prezentacją multimedialną. Przyjmuje ona formę recenzji wybranego artykułu nt. psychologii ewolucyjnej, opublikowanego w czasopiśmie Evolutionary Psychology (http://www.epjournal.net/) w ostatnich dwóch latach. Każdą pracę można przygotować w grupach liczących 2-4 osoby. Praca powinna być możliwa do zreferowania w ciągu 15 minut, w trakcie ostatnich zajęć w semestrze. Najwyższe oceny mogą być przyznane pracom wykonanym poprawnie pod względem merytorycznym oraz formalno-stylistycznym, w których oprócz informacji na temat treści artykułu widoczne są dokonane przez studentów rozwinięcia treści oraz ich własny komentarz/stanowisko odnośnie recenzowanego tekstu. Oprócz pracy studenci powinni dostarczyć elektroniczną wersję recenzowanego artykułu.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.