Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 2. Psychologia aktywności ekonomicznej 06-PS-SM-102.01
semestr zimowy 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Fakultet 2. Psychologia aktywności ekonomicznej 06-PS-SM-102.01
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Jach
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ariely, D., Berns, G.S. (2010). Neuromarketing: the hope and hype of neuroimaging in business. Nature Reviews Neuroscience, 11, 284-292.

Baka, Ł. (2012). Zachowania konsumenckie z perspektywy teorii opanowania trwogi. W: M. Górnik-Durose, A.M. Zawadzka (red.). W supermarkecie szczęścia (s. 187-204). Warszawa: Difin.

Gąsiorowska, A. (2014). Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Warszawa: PWN.

Pradeep, A.K. (2011). Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży. Gliwice: OnePress.

Sheldon, K.M., Kasser, T. (2008). Psychological threat and extrinsic goal striving. Motivation and Emotion, 32, 37-45.

Tyszka, T. (2004, red.). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.

Vohs K.D., Mead N.L., Goode M.R. (2006). The Psychological Consequences of Money, Science, 314, 1154-1156.

Zaleśkiewicz, T. (2012). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN.

Zhou, X., Vohs, K.D., Baumeister, R.F. (2009). The Symbolic Power of Money. Psychological Science, 20, 700-706.

Literatura uzupełniająca:

Bennett C.M., Baird A.A., Miller M.B., Wolford G.L. (2009). Neural correlates of interspecies perspective taking in the post-mortem Atlantic Salmon: An argument for multiple comparisons correction. http://prefrontal.org/files/posters/Bennett-Salmon-2009.pdf (dostęp: 2.04.2015 r.).

Farias, M., Newheiser, A.-K., Kahane, G., de Toledo, Z. (2013). Scientific faith: Belief in science increases in the face of stress and existential anxiety. Journal of Experimental Social Psychology, 49, 1210-1213.

Ramsoy, T.Z, Friis-Olivariusz, M., Jacobsen, C., Jensen, S.B., Skov, M., (2012). Effects of Perceptual Uncertainty on Arousal and Preference Across Different Visual Domains. Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics, 5, 212-226.

Rosenblatt, A., Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T., Lyon, D. (1989). Evidence for terror management theory I: The effects of mortality salience on reactions to those who violate or uphold cultural views. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 681-690.

Rusaczyk, M. (2008). Teoria opanowywania trwogi. Dyskurs w literaturze amerykańskiej. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Weisberg, D.S., Keil, F.C, Goodstein, J., Rawson, E., Gray, J.R. (2008). The Seductive Allure of Neuroscience Explanations. Journal of Cognitive Neuroscience, 20, 470-477.

Vohs, K.D., Schooler, J.D. (2008). The Value of Believing in Free Will. Encouraging a Belief in Determinism Increases Cheating, Psychological Science. 19, 49-54.

UWAGA: W niektórych (nielicznych i uzasadnionych) przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem możliwe jest wskazanie przez prowadzącego zajęcia dodatkowej literatury, nieuwzględnionej w sylabusie, wynikające z pojawiania się nowych, ciekawych z punktu widzenia tematyki zajęć artykułów lub książek.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Założenia leżące u podstaw nurtu badań nad aktywizacją idei pieniądza i zadaniem selekcyjnym Wasona.

3. Przygotowywanie projektów badawczych – część I.

4. Przygotowywanie projektów badawczych – część II.

5. Gry ekonomiczne i wykazywane w nich zachowania – część I.

6. Gry ekonomiczne i wykazywane w nich zachowania – część II.

7. Zajęcia terenowe (przeprowadzanie badań związanych z pracą zaliczeniową).

8. Zajęcia terenowe (przeprowadzanie badań związanych z pracą zaliczeniową).

9. Zajęcia terenowe (przeprowadzanie badań związanych z pracą zaliczeniową).

10. Zajęcia obliczeniowo-statystyczne (praca nad zebranymi wynikami badań) – część I.

11. Zajęcia obliczeniowo-statystyczne (praca nad zebranymi wynikami badań) – część II.

12. Nowe kierunki w analizie zachowań ekonomicznych: neuroekonomia i neuromarketing – część I.

13. Nowe kierunki w analizie zachowań ekonomicznych: neuroekonomia i neuromarketing – część II.

14. Kolokwium zaliczeniowe + złożenie prac semestralnych.

15. Podsumowanie ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, dyskusja, praca empiryczna

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ma formę pisemnego testu, składającego się z pytań otwartych. Ocena z kolokwium uzależniona jest od stosunku uzyskanych punktów do maksymalnego, możliwego do uzyskania wyniku:

- 0%-59% - niedostateczny (2)

- 60%-69% - dostateczny (3)

- 70%-74% - dostateczny plus (+3)

- 75%-84% - dobry (4)

- 85%-89% - dobry plus (+4)

- 90%-100% - bardzo dobry (5)

Praca pisemna powinna zostać złożona w formie elektronicznego pliku tekstowego, przygotowanego w formie artykułu naukowego o objętości do 25000 znaków, prezentującego wyniki projektu badawczego, realizowanego w czasie semestru zajęć. Praca powinna zostać przygotowana w grupie liczącej 4-5 osób. Najwyższe oceny mogą być przyznane pracom wykonanym poprawnie pod względem merytorycznym oraz formalno-stylistycznym, w których oprócz części wprowadzającej oraz przedstawienia wyników badań została zawarta twórcza dyskusja zawierająca komentarz na temat przebiegu procedury badawczej, uzyskanych rezultatów oraz możliwych dalszych kierunków badań.

Istnieje możliwość podniesienia oceny z ćwiczeń o 0,5 stopnia w przypadku uzyskania 50%+1 możliwych do uzyskania w czasie zajęć plusów za aktywność.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu jest również obecność na zajęciach. Każda nieobecność wykraczająca poza ustalony na początku semestru limit powinna być odpracowana w czasie dyżuru dydaktycznego osoby prowadzącej przedmiot.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.