Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - sem. 1 06-PS-SM-401
semestr zimowy 2015/2016
seminarium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie - sem. 1 06-PS-SM-401
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Turska
Strona domowa grupy: http://elzbieta.turska@us.edu.pl
Literatura:

Arthur, M. B. (1994). The boundaryless career: A new perspective for organizational inquiry. Journal of Organizational Behavior, 15, 295 – 306.

Arthur, M. B., Rousseau, D. M. (1996). The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era. New York: Oxford University Press.

Turska, E. (2014). Kapitał kariery ludziu mlodych. Uwarunkowania I konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo Uniwqersytetu Śląskiego.

Bańka, A. (2005). Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych we współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej. Chowanna, 2 (23), 9 – 33.

Bańka, A. (2006). Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy. W: A. Bańka, E. Turska, Z. Ratajczak (red.) Współczesna psychologia pracy i organizacji (s. 59 – 118). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zakres tematów:

1. Koncepcja kapitału kariery. Rodzaje kapitału kariery. Pomiar różnych rodzajów kapitału kariery.

2. Wzory kariery zawodowej realizowane na współczesnym rynku pracy na różnych etapach zawodowego rozwoju. Uwarunkowania i konsekwencje.

3. Rodzina i jej związek z funkcjonowaniem zawodowym ludzi młodych..

4. Osobowościowe uwarunkowania rodzaju kapitału kariery posiadanego przez ludzi młodych.

5. Kariera w różnych etapach rozwojowych jednostki.

6. Cele i plany życiowe.

7. Nowe modele karier. Kariera proteuszowa i kariera bez granic.

8. Negatywne zjawiska związane z karierą zawodową (mobbing, wypalenie, pracoholizm, stres zawodowy).

Metody dydaktyczne:

Analiza literatury i doniesień z badań, dyskusje grupowe nad określonymi zagadnieniami, prezentacje referatów przez poszczególnych studentów, formułowanie problemów badawczych pozwalających na ich empiryczną weryfikację

Metody i kryteria oceniania:

Referat ustny- ocena oparta na zaprezentowaniu przeglądu literatury oraz badań empirycznych, przedstawieniu uzasadnienia wybranej tematyki badań własnych.

Referat pisemny (konspekt pracy)- ocena oparta na zaprezentowaniu schematu pracy dotyczącej części teoretycznej (główne obszary teoretyczne wyłonione w oparciu o studium literatury, przedstawienie wstępnej bibliografii pracy), prezentacja głównych pytań badawczych i obszaru badań, zaprezentowanie wstępnych metod badawczych, poprawności zasad edycyjnych APA

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.