Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - sem. 2 06-PS-NM-402
semestr letni 2015/2016
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie - sem. 2 06-PS-NM-402
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Górnik-Durose
Literatura:

Brzeziński, J. (1996 i późniejsze) Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Brzeziński, J. (red) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN (wybrane rozdziały)

Brzeziński, J. (red.)(2011). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Poznań: ZYSK I S-KA (wybrane rozdziały)

Pozycje z literatury dostosowane do specyfiki problemów badawczych podejmowanych przez studentów

Zakres tematów:

Dalsza analiza literatury w celu poszerzenia wiedzy teoretycznej studentów na wybrany temat oraz przygotowanie ich do dojrzałego pod względem metodologicznym opracowania własnych badań. Przegląd metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniu jakości życia w różnych paradygmatach i w odniesieniu do różnych jej aspektów. Dyskusja nad metodologicznymi i etycznymi rozwiązaniami przygotowywanych przez studentów projektów badawczych. Prezentacja przez studentów propozycji autorskich rozwiązań.

Metody dydaktyczne:

Analiza literatury i doniesień z badań, dyskusje grupowe nad określonymi zagadnieniami, prezentacje referatów przez poszczególnych studentów, formułowanie problemów badawczych wymagających empirycznej penetracji oraz dyskusja nad rozwiązaniami metodologicznymi

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową złożą się oceny uzyskane z referatu, ustnej prezentacji proponowanych rozwiązań metodologicznych oraz projektu badań. Będzie ona obliczana na podstawie następującej formuły: 20% oceny referatu + 20% oceny ustnej prezentacji rozwiązań metodologicznych + 60% oceny projektu badań własnych.

Ostateczny wynik wpisywany do indeksu ustalany jest na podstawie następującej skali:

- od 3,00 do 3,25 – ocena dostateczna (3,0);

- od 3,26 do 3,75 – ocena dostateczna plus (3,5)

- od 3,76 do 4,25 – ocena dobra (4,0)

- od 4,26 do 4,60 – ocena dobra plus (4,5)

- od 4,61 do 5,00 – ocena bardzo dobra (5,0)

Referat samodzielnie przygotowany przez studenta/studentkę ma pokazać jego/jej samodzielność i jakość radzenia sobie z rozpracowaniem szczegółowych zagadnień teoretycznych i metodologicznych, odnoszących się do wybranych problemów, będących przedmiotem analizy w ramach seminarium magisterskiego

Student/studentka powinien/powinna być w stanie sformułować i uzasadnić w toku dyskusji grupowych rozwiązania metodologiczne, przyjęte w celu rozpracowania sformułowanego problemu badawczego, zaprezentować swoje kompetencje w zakresie krytycznego myślenia oraz wyrażania swoich myśli w sposób komunikatywny i z użyciem odpowiedniej terminologii naukowej

Podsumowując swoje studia literaturowe i dyskusje grupowe, student/studentka powinien/powinna przedstawić na piśmie rozwiązania metodologiczne, przyjęte w celu rozpracowania sformułowanego problemu badawczego zgodnie ze standardami przyjętymi w psychologicznych pracach empirycznych (projekt badań).

Uwagi:

W trakcie semestru z uczestnikami seminarium zostaną uzgodnione terminy indywidualnych prezentacji. Projekt badań powinien zostać dostarczony prowadzącemu seminarium nie później niż na tydzień przed końcem semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.