Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna [06-PE-R-S1-03] semestr zimowy 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia kliniczna [06-PE-R-S1-03]
Zajęcia: semestr zimowy 2015/2016 [2015/2016Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 43
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Czerkawski
Literatura:

Alekszndrowicz J., Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości. Kraków 2002

Biała M., Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży, warszawa 2006

Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S., Psychologia zaburzeń. Gdańsk 2003

Cierpiałowska L. (red), Psychologia zaburzeń osobowości. Poznań 2004

Cierpiałowska L., Psychopatologia.Warszawa 2007

Jakubik A., Zaburzenia osobowości. Warszawa 2003

Kendall P. C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk 2012

Meyer R.: Psychopatologia, Warszawa 2003

Radochoński M., Osobowość antyspołeczna. Rzeszów 2000

Radochoński M., Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Rzeszów 2001

Radziwiłowicz W., Sumiła A. (red), Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia, Kraków 2006

Scully J. H.: Psychiatria, Wrocław 2003

Seligman M. E. P., Walker E. F., Rosenham D. L., Psychopatologia, Warszawa 2003.

Sęk H. (red), Psychologia kliniczna. Warszawa 2005

Sęk H., Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa 2001

Waligóra B. (red), Elementy psychologii klinicznej, T 4 Poznań 1995

Zakres tematów:

1.Psychologia jako nauka – praktyczny aspekt psychologii klinicznej, norma a patologia funkcjonowania człowieka, przedstawienie tematyki zajęć, bibliografia, zasady zaliczenia

2.Podejścia psychologiczne (psychoanalityczne, behawioralno-poznawcze, humanistyczne w psychologii klinicznej

3.Diagnoza kliniczna

4.Psychopatologia – typologia zaburzeń psychicznych

5.Zaburzenia zachowania

6.Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

7.Psychoterapia i promocja zdrowia psychicznego

Metody dydaktyczne:

Dyskusja panelowa, praca zespołowa - przygotowanie wystąpienia,

Metody i kryteria oceniania:

Praca zespołowa, przygotowanie referatu o wybranej jednostce diagnostycznej z psychopatologii. Kryteria oceny - zawartość merytoryczna, forma wystąpienia.

Kolokwium pisemne zawierające pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści.

Skala ocen z kolokwium:

51%-60%=dst

61%-70%-dst+

71%-80%=db

81%-90%=db+

91%-100%=bdb

Praca pisemna na podstawie wybranego filmu, serialu lub książki zawierającego opis omawianych zaburzeń psychicznych. Praca studenta polega na analizie przedstawionej sytuacji z perspektywy wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć. Oceniana będzie umiejętność dostrzeżenia i nazwania zaburzeń psychicznych, możliwości leczenia oraz ogólnej sytuacji społecznej bohatera, poprawność formalna i merytoryczna pracy.

Pracę należy złożyć w formie papierowej w ustalonym terminie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)