Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (cz.1) [06-PE-OP-S2-12] semestr zimowy 2015/2016
seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium (cz.1) [06-PE-OP-S2-12]
Zajęcia: semestr zimowy 2015/2016 [2015/2016Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Krzysztof Maliszewski
Literatura:

1. Ablewicz K.: Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych. W: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Red. S. Palka. Kraków 1998.

2. Eco U.: Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warszawa 2007.

3. Kubinowski D.: Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja. Lublin 2010.

4. Maliszewski K.: Iskry ciemnego światła (prolog). W: Idem: Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury. Toruń 2013.

5. Markowski M.P.: Dyskurs i pragnienie. W: R. Barthes: Fragmenty dyskursu miłosnego. Warszawa 1999.

6. Rubacha K.: Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych. W: Pedagogika. Red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski. T. 1. Warszawa 2003.

7. Witkowski L.: Wstęp do problemu fenomenologii czytania. W: Idem: Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Warszawa 2007.

8. Witkowski L: Szkolnictwo wyższe jako szkodnictwo niższe etycznie i kulturowo. Memoriał w sprawie patologii dydaktycznych na studiach pedagogicznych w zakresie statusu prac licencjackich. W: L. Witkowski: Ku integralności edukacji i humanistyki II. Postulaty, postacie, pojęcia, próby. Odpowiedź na Księgę jubileuszową. Toruń 2009.

Zakres tematów:

1) Organizacyjne (moje zainteresowania naukowe; relacje z badań licencjackich; przebieg seminarium i wymagania).

2) Czym jest seminarium? – rozmowa o pragnieniu i pisaniu.

3) Sztuka czytania.

4) Podstawowe orientacje badawcze w pedagogice.

5) Badania jakościowe w pedagogice.

6-10) Recenzje wybranych lektur uzupełniających.

11-14) Dyskusja nad szkicami projektów.

Metody dydaktyczne:

mini wykład konwersatoryjny/ problemowy;

dyskusja konferencyjna realizowana z grupą seminaryjną;

konsultacje indywidualne /korespondencja elektroniczna. Analiza lektur obowiązkowych z uwzględnieniem: streszczenia, słów-kluczy, miejsc życiodajnych, pytań i uwag krytycznych. Przygotowanie koncepcji pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie pisemnego szkicu projektu badań (temat i przedmiot badań). Oceniane jest osadzenie tematu w literaturze i stopień rozpisania elementów przedmiotu badań.

Ocenie podlega aktywność na zajęciach, w tym: znajomość tekstów omówionych i zadanych oraz umiejętność ich analizy i kontekstowego wykorzystania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)