Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna 12-PE-RM-S2-PR
semestr zimowy 2015/2016
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika resocjalizacyjna 12-PE-RM-S2-PR
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ilona Fajfer-Kruczek
Literatura:

M. Konopczyński: Metody twórczej resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2006.

B. Urban, J.M. Stanik (red.): Resocjalizacja. Tom 1 i 2. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

L. Pytka: Pedagogika resocjalizacyjna. Wyd. APS. Warszawa 2005.

E. Wysocka: Diagnoza w resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

I. Bieńkowska, J. Sajkowska: Wybrane zagadnienia z socjoterapii, GWSP, Gliwice 2011

I. Bieńkowska (red.): W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień opiekuńczo-wychowawczych, tom I i II, GWSP, Gliwice-Kraków 2009, 2010

P. Frąckowiak: Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Poznań-Środa Wielkopolska 2006

J. Górny: Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1996

K. Pospiszyl: Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 1998

W.W. Szczęsny: Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2003

I. Pospiszyl: Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

D. Raś: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2007

B. Urban: Zachowania dewiacyjne młodzieży, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999

B. Urban (red.): Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001

Zakres tematów:

• teoretyczny kontekst pedagogiki resocjalizacyjnej, przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej (resocjalizacja jako dyscyplina naukowa), związek resocjalizacji z innymi naukami społecznymi i pedagogicznymi

• krótki rys historyczny rozwoju resocjalizacji

• główne nurty badawcze w resocjalizacji dawniej i współcześnie; modele resocjalizacji

• ogólne zasady wychowania resocjalizacyjnego, wybrane zagadnienia diagnozy resocjalizacyjnej

• determinanty nieprzystosowania społecznego, źródła zachowań dewiacyjnych, objawy nieprzystosowania społecznego. Stadia i typologie nieprzystosowania społecznego, dziecko nieprzystosowane społecznie i zagrożone nieprzystosowaniem, potrzeby dziecka

• kara pozbawienia wolności, probacja, profilaktyka

• metody i techniki wychowania resocjalizacyjnego

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody i kryteria oceniania:

Prawidłowe odpowiedzi udzielone na piśmie, potwierdzające znajomość treści wykładów oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej

5 punktów i mniej – ndst

6 punktów- dst

7 – 8 punktów – db

9 - 10 punktów bdb

Poprawa oceny ndst = egzamin poprawkowy

• egzamin pisemny składający się z 10 pytań otwartych oraz zamkniętych,

• czas trwania 45 min.,

• informacja o uzyskanych ocenach – do 7 dni.

Uwagi:

REM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.