Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oligofrenopedagogika 12-OA-S1-5O
semestr zimowy 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Oligofrenopedagogika 12-OA-S1-5O
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 42
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Szymon Godawa
Literatura:

• Bobińska K. i In. (red.): Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław 2012.

• Chrzanowska I.: Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej. Łódź 2003.

• Cytowska B., Winczura B., Stawarski A. (red.): Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Kraków 2008.

• Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2005.

• Gajdzica Z. Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym. Katowice 2007.

• Kochut D. (red.): Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii. Kraków 2013.

• Krause A.: Integracyjne złudzenie ponowoczesności Kraków 2000.

• Pużyński S., Wciórka J. (red.): Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków-Warszawa 2000.

• Pużyński S., Wciórka J. (red.): Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków-Warszawa 2000.

• Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów 1997.

• Smith D.D.: Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. T 1 i 2. Warszawa 2008.

• Szumski G.: Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa 2009.

• Vašek Š., Stankowski A.: Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice 2006.

• Wyczesany J., Gajdzica Z.: Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w rozwoju. Kraków 2006.

• Wyczesany J.: Pedagogika osób upośledzonych umysłowo. Kraków 2005.

Czasopisma:

• Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych

• Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej

• Chowanna

• Szkoła specjalna

lit. uzupełniająca

Zakres tematów:

• Podmiot oddziaływań oligofrenopedagogiki

• Praktyczne aspekty postępowania terapeutyczno-wychowawczego

• Sztuka w procesie terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie

• Zasady rewalidacji i rehabilitacji w praktyce

• Specjalne potrzeby edukacyjne

• System opieki, wychowania, kształcenia, nabywania kompetencji społecznych i przebiegu socjalizacji oraz terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładach

• Metody, środki i formy organizacji pracy oraz kształcenia i wychowania jednostek z niepełnosprawnością intelektualną

• Wybrane placówki oświatowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin

• Diagnoza w oligofrenoepdagogice

• Osobowość i kompetencje oligofrenopedagoga

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia

Metody i kryteria oceniania:

• Znajomość treści ćwiczeń oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej

• Przygotowanie na ćwiczenia aktywności, zadań lub przedmiotów

• 90% obecności na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

• aktywny udział w zajęciach

• pozytywna ocena z zakresu prezentacji wiedzy

• 10 -15 min. prezentacje wiedzy w formie pisemnej

• Kryteria oceny z cząstkowej prezentacji pisemnej:

5 - 91 – 100%

4,5 - 81 – 90 %

4 - 71 – 80 %

3,5 - 61 – 70 %

3 - 51 – 60 %

2 - poniżej 51%

• Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych prezentacji pisemnych (aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu każda prezentacja pisemna musi być zaliczona co najmniej na 51%) oraz z aktywności

Uwagi:

OA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.