Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (sem.1) [06-PE-EWP-N1-36] semestr zimowy 2015/2016
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium (sem.1) [06-PE-EWP-N1-36]
Zajęcia: semestr zimowy 2015/2016 [2015/2016Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Mnich
Literatura:

1. Juszczyk S. (1998). Metodologiczne podstawy badań empirycznych w informatyce. Kraków.

2. Łobocki M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków.

3. Łobocki M. (1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków.

4. Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa.

5. Zaczyński W. (1995). Praca badawcza nauczyciela. Warszawa.

Zakres tematów:

1. Poznanie zasad przygotowania pracy dyplomowej, zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w UŚ w Katowicach. Prawne aspekty przygotowywania pracy.

2. Usystematyzowanie wiedzy na temat etapów postępowania badawczego

3. Wybór problematyki badań własnych – prezentowanie przedmiotu i celów projektowanych badań własnych

4. Gromadzenie i analiza literatury przedmiotu

5. Prezentowanie problemów badawczych w badaniach własnych

6. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych

7. Czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem badań (wybór terenu badań, przygotowanie narzędzi do badań)

8. Analiza ilościowa i jakościowa uzyskanych danych empirycznych

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH

Proponowana tematyka seminarium licencjackiego koncentruje się

wokół zagadnień związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną.

Jako obszary badań proponuje się:

1. Metody mnemotechniczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i sposoby ich wykorzystania.

2. Gotowość szkolna dzieci przedszkolnych – gotowość psychomotoryczna, gotowość do nauki czytania i pisania, gotowość do uczenia się matematyki, gotowość grafomotoryczna.

3. Adaptacja dziecka do warunków przedszkola.

4. Obowiązek szkolny dzieci sześcioletnich w opinii rodziców i nauczycieli.

5. Kształcenie językowe w edukacji początkowej.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja w grupie, rozmowy indywidualne, prezentacje indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Semestr I - wybór problemu badawczego, dobór materiałów źródłowych, określenie zarysu planowanych badań: dobór metod

i technik badawczych, wybór grupy badawczej i terenu badań.

Ocenie podlega: -aktywność na zajęciach, samodzielność

w rozwiązywaniu problemów badawczych, jakość prezentowanej koncepcji badawczej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)