Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (sem. 2) 06-PC-S1-23
semestr letni 2015/2016
seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium (sem. 2) 06-PC-S1-23
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mateusz Penczek
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Wskazane fragmenty następujących prac:

Juszczyk S., "Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne". Katowice 2005.

Juszczyk S., "Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013.

Nowak S. "Metodologia badań społecznych". Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012.

Łobocki M. "Metody i techniki badań pedagogicznych". Wyd. Impuls, Kraków, 2000.

Łobocki M. "Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych". Wyd. Impuls, Kraków 2010.

A. N. Oppenheim. "Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw". Wydawnictwo Zysk i Spółka. Poznań 2004.

Pilch T., Bauman T., "Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe". Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001.

Denzin N. K., "Metody badań jakościowych". Tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2009.

Flick U., "Jakość w badaniach jakościowych". Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011.

Jemielniak D.: "Badania jakościowe. Podejścia i teorie". Tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012.

Jemielniak D.: "Badania jakościowe. Metody i narzędzie". Tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012.

Urbaniak-Zając D., Kos. E.: "Badania jakościowe w pedagogice". Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.

Yin Robert. Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Wydawnictwo UJ. Kraków 2015.

Inne prace - w zależności od potrzeb.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ferguson G. A., Takane Y., "Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice". Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Grobler A., "Metodologia nauk". Wyd. Znak, Kraków 2006.

Brzeziński "Metodologia badan psychologicznych". Wydawnictwo Naukowe PWN [wiele wydań].

Shaughnessy J. J.; Zechmeister E.B.; Zechmeister J.S. "Metody badawcze w psychologii". Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.

Krause A.; "Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej". Wyd. Impuls, Kraków 2011.

Zakres tematów:

(I) Zagadnienia metodologiczne:

(1) Podstawowe paradygmaty nauk pedagogicznych.

(2) Etapy postępowania badawczego.

(3) Najczęściej wykorzystywane ilościowe i jakościowe metody badań pedagogicznych.

(4) Zasady konstrukcji narzędzi badawczych.

(5) Metody analizy wyników badań.

(6) Sposoby prezentacji wyników badań, zasady konstruowania wniosków i oceny przydatności praktycznej wyników badań.

(7) Omówienie wybranych pojęć z obszaru metodologii nauk (np. paradygmat, kontekst odkrycia, kontekst uzasadnienia, falsyfikacja itp.)

(II) Zagadnienia badawcze:

(8) Przygotowanie przez uczestników seminarium pełnej charakterystyki metodologicznej badań własnych.

(9) Wyczerpujące teoretyczne ujęcie zagadnienia badawczego podejmowanego w pracy.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja realizowana z grupą seminaryjną; konsultacje indywidualne i grupowe.

Student przygotowuje indywidualną pracę pisemną przedstawiającą pełną podstawę metodologiczną badań własnych oraz wyczerpujące, teoretyczne opracowanie zagadnienia badawczego podejmowanego w pracy.

Student przygotowuje się do dyskusji realizowanej w grupie seminaryjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Moduł seminaryjny I zakończony jest zaliczeniem z oceną uzyskiwanym na podstawie przedstawionej promotorowi indywidualnej pracy pisemnej studenta prezentującej pełną podstawę metodologiczną badań własnych oraz wyczerpujące, teoretyczne opracowanie zagadnienia badawczego podejmowanego w pracy.

Dopełniającym elementem zaliczenia będzie ocena obecności na zajęciach i aktywności studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.