Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z rodziną dziecka niepelnosprawnego 06-PC-S1-51
semestr letni 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praca z rodziną dziecka niepelnosprawnego 06-PC-S1-51
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 63
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alicja Żywczok
Literatura:

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków 2002.

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001.

Bębas S. (red.), Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny. Radom 2011.

Bińczycka J., Smolińska-Theiss B. (red.), Wymiary dzieciństwa: problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków 2005.

Danilewicz W., Izdebska J. (red.), Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Białystok 2001.

Frączek Z., Lulek B., Wybrane problemy pedagogiki rodziny. Rzeszów 2010.

Gębuś D., Rodzina. Tak, ale jaka? Warszawa 2006.

Izdebska J. (red.), Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym. Białystok 2003.

Izdebska J., Szymanowska J. (red.), Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa. Białystok 2009.

Klinik A., Rottermund J., Gajdzica Z. (red.), Edukacja-socjalizacja-autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej. Kraków 2005.

Korzeniowska W., Szuścik U. (red.), Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne. Kraków 2005.

Kotlarska-Michalska (red.), Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną. Poznań 2010.

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa 2007.

Pulikowski J., Warto być ojcem. Ojcostwo - najważniejsza kariera mężczyzny. Poznań 1998.

Rottermund J. (red.), Wielowymiarowość procesu rehabilitacji. Kraków 2007.

Ruszkiewicz D., Życie w pojedynkę: ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów? Łódź 2008.

Sosnowski T., Ojciec we współczesnej przestrzeni życia dziecka. [W:] Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa. Red. J. Izdebska, J. Szymanowska. Białystok 2009.

Żywczok A. (red.), Miłość – akt preferencji duchowości człowieka. Studium bliskości uczuciowej. Warszawa 2013.

Zakres tematów:

1. Rodzina jako terapeutyczne środowisko wychowawcze (lecznicze właściwości więzi rodzinnych oraz dobrej komunikacji między członkami rodziny).

2. Pożądany model rodziny w percepcji osób niepełnosprawnych.

3. Rozwój więzi małżeńskiej i jej trwałość – podstawa konsolidacji rodziny oraz transmisji wzorców zachowania. Przyczyny osłabienia więzi uczuciowej między małżonkami. Sposoby zapobiegania rozbiciu rodziny i niwelowanie stresu związanego z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego.

4. Znaczenie miłości macierzyńskiej w stymulowaniu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Przywiązanie rodziców do dziecka niepełnosprawnego w prenatalnym i postnatalnym okresie jego życia.

5. Zaangażowane ojcostwo, czyli rola ojca we współczesnym wychowaniu dziecka niepełnosprawnego.

6. Udział trzeciej generacji (pokolenia dziadków) w opiece i wychowaniu niepełnosprawnego wnuka/wnuczki.

7. Pozytywne relacje między rodzeństwem jako trening kontaktów rówieśniczych dziecka niepełnosprawnego.

8. Sytuacja dzieci niepełnosprawnych w rodzinach zagrożonych biosocjokulturowo, niepełnych i zrekonstruowanych. Problemy dziecka jedynego (jedynaka) z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

9. Proces wychowania dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie; ograniczenia i sposoby optymalizacji.

10. Zróżnicowane formy wspierania rodziny dziecka niepełnosprawnego. Terapia rodzin oraz poradnictwo dla rodziców jako wybrane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej członkom rodziny.

11. Kształtowanie właściwych postaw do życia rodzinnego wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (w sytuacji przeobrażeń cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych).

Metody dydaktyczne:

Metody podające i aktywizujące (np. burzy mózgów, kazusów).

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie znajomość podstaw wiedzy dotyczącej form i metod pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego, kluczowych pojęć, np. wsparcie rodziny, poradnictwo dla rodziców, terapia rodzin. Ocenie będzie podlegać również umiejętność analizy sytuacji dziecka i jego rodziny oraz skuteczność propozycji pomocy w rozwiązywaniu problemów występujących w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wszyscy uczestnicy zajęć napiszą pracę pisemną (programy pracy z rodziną dziecka) w terminie uzgodnionym z prowadzącym. Objętość pracy – minimum 8 stron A4. O jakości pracy pisemnej decyduje erudycja studenta, sposób wypowiedzi pisemnej, dojrzałość argumentacji i analizy, umiejętność wnioskowania, wysuwania propozycji i projektowania zmian, staranność opracowania komputerowego, trafność doboru literatury, kompletność zaprezentowanego programu. Najwyżej oceniane będą projekty spełniające poniższe kryteria:

- zgodności zawartości opracowania z podjętym tematem,

- zaprezentowania zagadnienia w sposób wyczerpujący zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej;

- uwzględnienia wszystkich wymaganych części pracy;

- poprawności językowej, swobody w operowaniu słownictwem z danego zakresu tematycznego;

Wydruk komputerowy pracy pisemnej powinien zostać oddany prowadzącemu zajęcia najpóźniej 2 tygodnie przed ostatnimi ćwiczeniami. Wyniki pracy pisemnej ogłaszane będą zgodnie z regulaminem studiów. Niezaliczoną pracę pisemną należy poprawić w tej samej formie; zakres treści nie ulega zmianie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.