Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie 06D-Z15.16-SEM
rozliczenie roczne 2015/2016
seminarium, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium doktoranckie 06D-Z15.16-SEM
Zajęcia rozliczenie roczne 2015/2016 (2015/2016) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Teresa Wilk
Literatura:

Dobór własny Doktorantki w obszarze wybranej tematyki doktoratu. Ewentualne sugestie/propozycje opiekuna naukowego.

Zakres tematów:

Uwzględniające wybrany przez doktorantkę zakres tematyczny. Propozycja tematów:

1. Aktywizacja społeczności lokalnych. Rewitalizacja społeczna z wykorzystaniem sztuki. Kultura i sztuka w procesie edukacji, wychowania i przemian społecznych.

2. Świadomość i odpowiedzialność społeczna wobec starości. Edukacja do starości.

3. Profilaktyka działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocowych podejmowanych przez różne struktury i instytucje społeczne w sytuacji pojawiających się zagrożeń/problemów. Pedagogika społeczna w perspektywie przemian społeczno-kulturowych. Przekaz medialny społecznej rzeczywistości. Analiza potrzeb seniorów.

4. Jakość życia seniorów. Kultura czasu wolnego. Oferta edukacyjna Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, uczestnictwo w zajęciach tematycznych

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja/sprawdzenie efektów pracy własnej i zaawansowania w przygotowaniu teoretycznego rozdziału pracy.

Ocena przez opiekuna poziomu realizacji wskazanych efektów kształcenia oraz wystawienie oceny końcowej/semestralnej

1. Posiada umiejętność i rozwagę w doborze literatury oraz materiałów źródłowych w obszarze tematu pracy, zarówno w języku polskim, czeskim i angielskim (inny).

2. Posiada umiejętność krytycznego korzystania z piśmiennictwa, syntetycznego przedstawienia treści, doboru i prezentacji znaczących poznawczo myśli i sądów.

3. Posiada wiedze z zakresu pedagogiki i obszarów związanych z zainteresowaniami badawczymi.

4. Potrafi w sposób merytoryczny, syntetyczny i logiczny przedstawić własne stanowisko wobec przedmiotowego tematu pracy oraz treści zawartych w piśmiennictwie.

5. Posiada znajomość terminów/pojęć w przedmiotowym obszarze tematycznym pracy doktorskiej zarówno w języku polskim, czeskim i angielskim (inny).

6. Posiada umiejętność konstruowania merytorycznej i poprawnej w formie logicznej i gramatycznej, wypowiedzi przedstawiając jasno własne stanowisko/poglądy oraz wzbogacone wypowiedziami/refleksjami innych autorów.

7. Potrafi rzeczowo sformułować tezy w danym temacie oraz aktywnie uczestniczyć w przedmiotowej dyskusji wykorzystując posiadaną wiedzę i materiały źródłowe.

8. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologii nauk społecznych, pozwalającą na opisywanie zjawisk społecznych.

9. Prezentuje odpowiedzialną postawę wobec siebie oraz osób z którymi wchodzi w bezpośrednie lub pośrednie relacje – dotyczy aktywności dydaktycznej, naukowej i społecznej.

Na zakończenie semestru zimowego i letniego będzie oceniana realizacja efektów kształcenia

Realizacja wszystkich efektów w stopniu wysoce satysfakcjonującym – ocena bdb

Realizacja wszystkich efektów w stopniu satysfakcjonującym - ocena plus db

Realizacja wszystkich efektów lecz w niepełnym zakresie - ocena db

Realizacja wszystkich efektów lecz w częściowym zakresie - ocena plus dst Realizacja wybranych efektów w częściowym zakresie - ocena dst

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.