Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny: Kapitał społeczny - trzeci sektor partnerstwo i dialog w pracy środowiskowej 05-SP-S2-REW-KS
semestr letni 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Przedmiot specjalizacyjny: Kapitał społeczny - trzeci sektor partnerstwo i dialog w pracy środowiskowej 05-SP-S2-REW-KS
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Witold Mandrysz
Literatura:

• F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław 1997

• P. Sztompka, Zaufanie: warunek podmiotowości społeczeństwa, [w:] K. Gorlach, Z. Seręga, [red.] Oblicza społeczeństwa, Kraków 1996

• P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007

• J. Wódz, K. Wódz, Lokalny kapitał społeczno-kulturowy i lokalni liderzy zmian, [w:] M.S. Szczepański [red.] Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, Tychy 2000

• R. D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Warszawa 1995

• E. Shils, Co to jest społeczeństwo obywatelskie, [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie, Kraków-Warszawa 1994

• Ch. Taylor, Kiedy mówimy: Społeczeństwo obywatelskie, [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie, Kraków-Warszawa 1994

• A. DeTocqueville, O demokracji w Ameryce, Kraków-Warszawa 1996

• Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, Kraków-Warszawa 1997

• Codzienne partnerstwo. Poradnik dla działaczy samorządowych i pozarządowych, Warszawa 2000

• M. Wyrzykowski, Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, Warszawa 1999

• M. Granata, Organizacje pozarządowe w Polsce, Warszawa 2000

• M. Golinowska, D. Głogosz [red.] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, Warszawa 1999

• Zasady, programy i formy współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, Warszawa 1998

• G. Skąpska [red.] Opiekuńczość czy solidarność? Obywatelskie formy współpracy z władzami lokalnymi oraz pomocy społecznej, Kraków 1998

• M. Załuska, W. Toczyński E. Leś, J. Boczoń, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa 1996

• C. DeRobertis, H. Pascal, Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Katowice 1999

• B. DuBois, K. Krogsrud-Miley, Praca socjalna. Zawód który dodaje sił, Katowice 1999

• K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998

• Ch. D. Garvin, B. A. Seabury, Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Katowice 1998

• C. deRobertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, Katowice 1999

• H. Januszek [red.] Kapitał społeczny we wspólnotach, Poznań 2005

• A. Niesporek, Siła i słabość społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, [w:] K. Wódz [red.] Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007

• A. Niesporek, Kapitał społeczny a Internet, [w:] A. Kwiecień, K. Wódz [red.] Techniczne i społeczne problemy zastosowania Internetu – Internet w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005

• C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa 2005

• Długosz D., Wygnański J.J. Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Warszawa 2005;

• W. Mandrysz, Dialog społeczny, dialog obywatelski w Polsce – dotychczasowe doświadczenia. Próba bilansu, [w:] K. Wódz [red.] Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007;

• Hausner J. Marody M. Rutkowski J. Wilkin J. Wojtyna A. Zirk-Sadowski M. Polski Talk Show: Dialog społeczny a integracja europejska. Kraków 2001;

• Rymsza M. [Red] Trzeci sektor. Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego. Nr 1-9 Warszawa 2004-2007;

Zakres tematów:

• kryteria pomiaru kapitału społecznego

• kapitał społeczny w społeczności lokalnej

• rozumienie trzeciego sektora i jego relacje z sektorem publicznym

• formy działania organizacji pozarządowych

• istota wolontariatu oraz prawne warunki jego działania

• kapitał społeczny jako istotny warunek rozwoju społeczności lokalnych

• lokalne zbiorowe działanie a budowa sieci wzajemnego wsparcia oraz współdziałania partnerów społecznych

• tworzenie lokalnych warunków zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych

• partnerstwo społeczne i dialog jako formy aktywizacji kapitału społecznego

• środowiskowa praca socjalna – partnerstwo i dialog dla rozwiązywania lokalnych problemów społecznych

• wpływ zasad i standardów polityki Unii Europejskiej na rozwoju koncepcji i praktycznego stosowania idei dialogu i partnerstwa na poziomie lokalnym i regionalnym w Polsce

Metody dydaktyczne:

konwersatorium

dyskusja grupowa na podstawie zadanej literatury

grupowa praca warsztatowa

Metody i kryteria oceniania:

ocena poziomu aktywności w dyskusji grupowej

warsztaty grupowe na ocenę

Uwagi:

2 semestr Praca Socjalna PSWS (stacjonarne II stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.