Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia i etyka badań społecznych 06D-L15.16-Pe-Metod
rozliczenie roczne 2015/2016
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodologia i etyka badań społecznych 06D-L15.16-Pe-Metod
Zajęcia rozliczenie roczne 2015/2016 (2015/2016) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Stanisław Juszczyk
Literatura:

Ablewicz K., Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1994.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.

Denzin N., Interpretive Ethnography: Ethnographic Practices for the 21st Century. CA: Sage, Thousand Oaks 1997.

Denzin N., Lincoln Y., red., Handbook of Qualitative Research, CA: Sage, Thousand Oaks 2000.

Diener E., Crandal R., Ethics in Social and Behavioral Research, University of Chicago Press, Chicago 1978.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Galewicz W., O etyce badań naukowych, „Diametros” nr 19 (marzec 2009), s. 48-57.

Gnitecki J., Elementy metodologii badań w pedagogice hermeneutycznej. WSP, Zielona Góra 1996.

Gubrium J., Holstein J., The New Language of Qualitative Method. Oxford University Press, New York 1997.

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych. Zysk i S-ka, Poznań 2000.

Holstein J., Gubrium J., The Active Interview. Sage, Thousand Oaks 1995.

Homan R., The Ethics of Social Research, Longman, London 1991.

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, ŚWSZ, Katowice 2005.

Juszczyk S.: Badania jakościowe w naukach społecznych szkice metodologiczne. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013.

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa, PTP, Warszawa 1992.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. WSiP, Warszawa 2000.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Warszawa 2000.

Kubinowski D., Nowak M., red., Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Impuls, Kraków 2006.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2000.

Maszke A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004.

Malikowski M., Niezgoda H., red., Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów. Tyczyn 1997.

Maszke A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

Miles M.B., Huberman M.A., Analiza danych jakościowych. Białystok 2000.

Nowak S., Metodologia badań społecznych. Warszawa 1985.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna. GWP, Gdańsk 2006

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Żak, Warszawa 2001.

Sawicki M., Hermeneutyka pedagogiczna. Semper, Warszawa 1966.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych. PWN, Warszawa 2008.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. PWN, Warszawa 2008.

Sosnowski A., Obserwacja uczestnicząca. Osiągnięcia i perspektywy. W: K. Lutyński, red., Z metodologii i metodyki socjologicznych badań terenowych. Warszawa 1985, s. 125-138.

Straś-Romanowska M., red., Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.

Straś-Romanowska, red., Doniesienia z badań. Aplikacje. Refleksje. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Śliwerski B., Kodeks etyczny prowadzenia badań pedagogicznych – http://sliwerski-pedagog/blogspot.com.

Urbaniak-Zając, Piekarski J., red., Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.

Wallon P., Cambier A., Engelhart M., Rysunek dziecka. Warszawa 1993.

Włodarek J., Ziółkowski M., red., Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa-Poznań 1990.

Urbaniak-Zając, Piekarski J., red., Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.

Bibliografia jest systematycznie aktualizowana.

Zakres tematów:

1. Metodologia jako fundament współczesnych nauk społecznych. Analiza wybranych teorii badań ilościowych i jakościowych.

2. Wybrane paradygmaty nauk społecznych jako układy odniesienia w procesie eksploracji naukowej i ich metodologiczne konsekwencje.

4. Struktura procesu badań ilościowych; projektowanie badań jakościowych; niejednoznaczność i niejednorodność metodologiczna nauk pedagogicznych w stosunku do metodologii socjologii i psychologii.

5. Wybrane aspekty teorii doboru próby.

5. Metody i techniki badań w naukach społecznych

6. Analiza danych jakościowych i ilościowych; debata pedagogiczna.

7. Etyczne zagadnienia badań w naukach społecznych.

8. Wymogi stawiane koncepcjom doktorskim.

Aktualizacja bibliografii oraz recenzje prac doktorskich pozwalają na określoną modyfikację treści wykładu.

Metody dydaktyczne:

Wykład, jako prezentacja multimedialna, jest wsparta narracją wykładowcy

W określonych sytuacjach ma miejsce prezentacja półotwarta, zadawanie pytań studentom, diagnozujących ich wiedzę oraz rozumienie przekazywanych treści.

W uzasadnionych przypadkach prezentacja półotwarta zamienia się w dyskusję.

Metody i kryteria oceniania:

Doktoranci kończą moduł egzaminem ustnym. Każdy z nich losuje zestaw trzech pytań zawierających analizę teorii, pojęć teoretycznych i sytuację problemową, dotyczącą projektu badawczego.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z każdego z trzech pytań.

Uwagi:

Wykład trwa 20 h.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.