Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie 06D-5.6-IIISEM
rozliczenie roczne 2015/2016
seminarium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium doktoranckie 06D-5.6-IIISEM
Zajęcia rozliczenie roczne 2015/2016 (2015/2016) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Małgorzata Górnik-Durose
Literatura:

Dobór indywidualny ze względu na wybraną tematykę doktoratu

Zakres tematów:

1. Krytyczna analiza koncepcji i ujęć teoretycznych oraz dorobku empirycznego w obszarze psychologii wyznaczonym przez temat wiodący.

2. Krytyczna analiza metodologicznych aspektów badań w wybranym obszarze, wypracowanie własnego podejścia badawczego.

3. Krytyczna analiza – pod względem merytorycznym i formalnym – efektów pracy własnej doktoranta (przygotowanego referatu, koncepcji rozprawy doktorskiej oraz artykułu do publikacji)

Metody dydaktyczne:

dyskusja, prezentacja multimedialna, prace pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Doktorant/doktorantka powinien/powinna wykazać się:

a) syntetyczną wiedzą w zakresie osiągnięć współczesnej psychologii oraz szczegółową i pogłębioną wiedzą z zakresu dokonań psychologii pozostającą w bezpośrednim związku z zainteresowaniami badawczymi,

b) znajomością zasad i norm etycznych obowiązujących badaczy,

c) umiejętnościami w zakresie analizy, wnioskowania, weryfikacji oraz syntetyzowania wyników badań,

d) umiejętnością przygotowania dojrzałej, rozbudowanej wypowiedzi ustnej z zachowaniem właściwej kompozycji, zawierającej jasną tezę oraz argumentację na jej rzecz, opartą na naukowych przesłankach (wystąpienie konferencyjne),

e) umiejętnością w zakresie planowania i realizacji pisemnej pracy naukowej (przygotowanie koncepcji rozprawy doktorskiej oraz artykułu do publikacji),

f) umiejętnością określania priorytetów służących realizacji zadań związanych z prowadzeniem badań naukowych, odbywaniem studiów doktoranckich i przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Podstawą oceny będzie oszacowanie stopnia realizacji sformułowanych powyżej wymagań. Oszacowania dokonuje prowadzący seminarium na skali od 2 do 5. Z uwagi na to, że poszczególne kryteria nie są równoważne ocena końcowa ustalana jest wedle następującej formuły:

0,2a + 0,1b + 0,2c + 0,2d + 0,2e + 0,1f, gdzie a, b, c, d, e, f oznaczają ocenę stopnia realizacji danego wymagania. Ostateczny wynik ustalany jest na podstawie następującej skali:

 3,00 – 3,25 - dostateczny (3,0)

 3,26 – 3,75 - plus dostateczny (3,5)

 3,76 – 4,25 - dobry (4,0)

 4,26 – 4,60 - plus dobry (4,5)

 4,61 – 5,00 - bardzo dobry (5,0)

Weryfikacji dokonuje prowadzący seminarium biorąc pod uwagę jakość przygotowania doktoranta do dyskusji w trakcie seminarium, poziom merytoryczny i formalny opracowanego samodzielnie referatu lub wystąpienia konferencyjnego, przebieg i wyniki pracy nad publikacją oraz koncepcją rozprawy doktorskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.