Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - (cz.4) 06-PE-EWP-N2-15.3
semestr letni 2015/2016
seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium - (cz.4) 06-PE-EWP-N2-15.3
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Stanisław Juszczyk
Literatura:

Denzin N. K. , Lincoln Y.S. (red.), Metody badań jakościowych, tom 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2005

Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013

Kruger H. H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, GWP, Gdańsk 2005

Kubinowski D., Nowak M. (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Szmidt K. J. (red.), Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009

Zakres tematów:

Problematyka seminarium dotyczy zagadnień z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Studenci wybierają sami konkretną problematykę badań zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami, jakie stwarza dla nich przyjazny teren badań. Najczęściej wybierane tematy to: adaptacja dziecka do funkcjonowania w przedszkolu lub ucznia sześcioletniego do funkcjonowania w szkole; rozwijanie przez nauczyciela lub szkoły sfer: fizycznej, poznawczej, motywacyjnej, społecznej, emocjonalnej, czy aksjologicznej; metody i formy pracy nauczyciela w zakresie edukacji przyrodniczej, polonistycznej, matematycznej czy artystycznej; rola zabaw i gier dydaktycznych w procesie wychowania dzieci czy procesie kształcenia; intencjonalne kształtowanie przez nauczycieli przedszkola gotowości szkolnej dzieci; filmy, reklamy i inne programy telewizyjne a czas wolny dzieci przedszkolnych czy wczesnoszkolnych; interakcje w zespole klasowym uczniów wczesnoszkolnych;

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza treści kolejnych rozdziałów, omawianie przykładów, konsultacje zbiorowe lub indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane są kolejne wyniki pracy własnej studentów w poszczególnych semestrach:

I semestr - konstruowanie tzw. rozdziału teoretycznego, zawierającego krytyczną analizę teorii opisujących badane zjawisko czy proces oraz omówienie wybranych wyników badań empirycznych różnych autorów w celu skonstruowania aktualnego modelu zjawiska;

II semestr - redakcja rozdziału metodologicznego, konstruowanie narzędzi badawczych i poddanie ich pilotażowi;

III semestr - analiza i interpretacja wyników badan empirycznych

IV semestr - redakcja całej pracy, uzupełnianie literatury, rozdziałów teoretycznych, redakcja wniosków końcowych i wstępu

Poziom wykonania przewidzianych zadań-konceptualizacji, przygotowania rozdziału obejmującego analizę badań własnych.

Skala ocen:

100-90% bardzo dobry

89-80% dobry plus

79-70% dobry

69- 60% dostateczny plus

59-50% dostateczny

poniżej 50% niedostateczny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.