Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań społecznych 06-PE-S2-04
semestr letni 2015/2016
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodologia badań społecznych 06-PE-S2-04
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 61
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Stanisław Juszczyk
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.

Denzin N.K., Lincoln Y.S., Metody badań jakościowych, Warszawa 2010.

Frankfort-Nachmias Ch, Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Galewicz W., O etyce badań naukowych, "Diametros" 2009, nr 19, s. 48-57.

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2005.

Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000.

Kubinowski D, Nowak M., red., Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków 2006.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000.

Maszke A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów 2004.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2011.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008.

Śliwerski B., Kodeks etyczny prowadzenia badań jakościowych - http://sliwerski-pedagog/blogspot.com.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J., Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały, Łódź 2001.

Zakres tematów:

1. Podstawy metodologiczne nauk społecznych.

2. Teorie, modele, paradygmaty. w naukach społecznych.

3. Rodzaje badań naukowych: strategie ilościowe i jakościowe.

4. Struktura procesu badawczego - czynności badacza - przykłady

5. Metody i techniki badań w naukach społecznych

6. Analiza i interpretacja wyników badań ilościowych i jakościowych

7. Etyczne zagadnienia badań w naukach społecznych

Metody dydaktyczne:

Wykład, jako prezentacja multimedialna, jest wsparta narracją wykładowcy

W określonych sytuacjach ma miejsce prezentacja półotwarta, zadawanie pytań studentom, diagnozujących ich wiedzę oraz rozumienie przekazywanych treści

Na ćwiczenia studenci opracowują projekt badawczy, omawiają poszczególne etapy projektu, ma miejsce weryfikacja końcowych postaci projektów przez osobę prowadzącą ćwiczenia; analiza wybranych przez studentów tekstów naukowych nt. prezentacji i analizy wyników badań empirycznych z problematyki poszczególnych prac magisterskich. Praca indywidualna i w zespołach.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: ocena umiejętności konceptualizacji projektu badawczego o tematyce zbliżonej do tematu pracy magisterskiej; test końcowy z zakresu teorii zaliczany przez studentów na ostatnich ćwiczeniach. Pozytywna ocena z ćwiczeń upoważnia studenta do podejścia do egzaminu z wykładu i jest brana pod uwagę przy obliczeniu końcowej oceny modułu.

Egzamin pisemny z wykładu ma charakter praktyczny (część zasadnicza) lub egzamin o charakterze teoretycznym (egzamin zaliczeniowy) - student ma prawo wybrać formę egzaminu. Gdy wybiera egzamin o charakterze praktycznym może otrzymać ocenę z zakresu 5.0-2.0. Gdy decyduje się na część teoretyczną egzaminu, sprawdzającą rozumienie pojęć, otrzymuje ocenę z zakresu 3.0-2.0. Egzamin pisemny trwa ok. 30 minut.

Niezaliczony egzamin pisemny student może poprawić w formie ustnej, w kolejnym terminie ustalonym przez wykładowcę. Student losuje jedno z pytań, mających charakter teoretyczny.

Uwagi:

MZP1

Wykład trwa 15 h

Ćwiczenia trwają 15 h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.