Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczno-psychologiczna charakterystyka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 06P-KO-NP-SPD
semestr zimowy 2015/2016
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Społeczno-psychologiczna charakterystyka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 06P-KO-NP-SPD
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 43
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Bogumiła Bobik
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, WNU im. A. Mickiewicza, Poznań 1997, s. 8.

2. Smith D. Deutsch (red.)., red. nauk. A. Firkowska –Mankiewicz i G. Szumski, Pedagogika Specjalna. Podręcznik Akademicki, Tom I, Rozdział I: Kontekst pedagogiki specjalnej - czas walki o równe szanse, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009, s. 34.

3. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, O. W.. „Impuls”, Kraków 2009, s. 117.

4. Maciarz A., Mały leksykon pedagoga specjalnego, O. W. „Impuls”, Kraków 2005, s. 81.

5. Sowa J., Pedagogika specjalna w zarysie, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1997, s. 135.

6. Kulesza E.M., Rozwój poznawczy dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego

7. –diagnoza i wspomaganie. Studia empiryczne, Wyd. APS, Warszawa 2004, s. 25.

8. Tomkiewicz –Bętkowska A, Krztoń A., ABC pedagoga specjalnego, O. W. „Impuls”, Kraków 2007, s. 20.

9. Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane , O. W. „Impuls”, Kraków 2006, s. 18.

10. Szczepanik R., Elementy pedagogiki specjalnej, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno

–Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2007, s. 42.

11. Frith U. (red.), Autyzm i Zespół Aspergera, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, s. 18.

12. Smith D. Deutsch, Rozdział VI: Spektrum zaburzeń autystycznych, s. 272

13. Pisula E., Danielewicz D.(red.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, O. W. „Impuls”, Kraków 2005.

Uzupełniająca:

1. Kohut D. (red.), Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii, Kraków 2013.

2. Stankowski A., Moczia K. (red.), Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia, Katowice 2010.

Zakres tematów:

1. Ustalenia terminologiczne dotyczące: zdrowia, patologii rozwoju, uszkodzenia, niepełnosprawności i jej przyczyn

2. Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej – kryteria kliniczne i diagnostyczne.

3. Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

4. Specyficzne cechy osób ze spektrum autyzmu (ASD).

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny, połączony z prezentacją multimedialną.

Dyskusja

Burza mózgów

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna - opracowanie programów stymulacji rozwoju dziecka charakteryzującego się niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o wiedze teoretyczną, wykorzystanie metod diagnostycznych oraz metod terapeutycznych.

Kryteria oceny:

• Stopień dostosowania programu do deficytów rozwojowych dziecka (skala od 2-5)

• Wykorzystane metody i techniki pracy (skala od 2-5)

• Przydatność dla praktyki pedagogicznej (skala od 2-5)

Oceną końcową będzie średnia arytmetyczna z oceny wskazanych podanych elementów.

Oceny możliwe do uzyskania:

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

niedostateczny

Uwagi:

1 semestr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.