Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka bezpieczeństwa międzynarodowego Polski 05-BM-S1-PBMP14
semestr letni 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Polityka bezpieczeństwa międzynarodowego Polski 05-BM-S1-PBMP14
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Justyna Łapaj-Kucharska
Literatura:

1. Czornik K., Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012, Katowice 2012.

2. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2013.

3. E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

4. Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty –procesy, Poznań 2009.

5. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

6. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

7. Łoś R., Regina-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

8. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

9. Mickiewicz P., Kubiak K., NATO w dobie transformacji : globalny system bezpieczeństwa a próby utrzymania Pax Americana, Toruń 2008.

10. Milewski J., Lizak W., Stosunki Międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002.

11. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2007.

12. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2014.

13. Strategia Obronności RP, Warszawa 2009.

14. Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999.

15. Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2012.

1. Baylis J., Smith S. (red.), Globalizacja polityki światowej, Kraków 2008.

2. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

3. Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006,

4. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005

5. Brzeziński Z., Druga szansa, Warszawa 2008.

6. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”.

7. Cziomer E., Polityka zagraniczna Niemiec, Warszawa 2005.

8. Czornik K., Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym, Katowice 2011.

9. Kuźniar R. (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

10. Lakomy M., Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Katowice 2012.

11. Lakomy M., Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Toruń 2011.

12. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

13. Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

14. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.

15. Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.

16. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

17. Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

18. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

19. Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

20. Stolarczyk M. (red.), Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku, Katowice 2008.

21. Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Katowice 2011.

22. Stolarczyk M., Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009, Katowice 2010.

23. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

24. Zdanowski J., Bliski Wschód. Bunt czy rewolucja?, Kraków 2011.

25. Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

26. Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej, Toruń 2004.

27. Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski, Warszawa 2010.

28. Milewski J.J., Lizak W., Stosunki międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002.

29. Gawrycki M.F. (red.), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa 2006.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Ewolucja środowiska międzynarodowego Polski na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku.

3. Dylematy w stosunkach polsko-niemieckich i polskiej polityce wschodniej w kontekście bezpieczeństwa RP.

4. Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na kierunku euro-atlantyckim i europejskim.

5. Dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i obronności RP. (Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Strategia Obronności RP, Biała Księga RP).

6. Wyzwania stojące przed polityką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polski.

7. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej.

Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 20 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Kolokwium zaliczeniowe

Akcent w ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy zostanie położony na wiedzę podstaw polityki bezpieczeństwa międzynarodowego RP.

Kolokwium przeprowadzane w formie pisemnej. Zawiera kilkadziesiąt pytań złożonych.

Czas trwania kolokwium: 80 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Kolokwium odbywa się jednokrotnie w trakcie semestru.

Dyskusja moderowana

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

- na każdych zajęciach będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu;

- na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu;

- nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu,

- raz w trakcie semestru student przygotowuje wystąpienie ustne na zadany przez prowadzącego temat,

- w trakcie semestru student jest zobowiązany przeczytać i zaliczyć literaturę zadaną przez prowadzącego.

Uwagi:

4 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.