Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 05-BM-S1-SD114
semestr letni 2015/2016
seminarium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe 05-BM-S1-SD114
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Miron Lakomy
Literatura:

1. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, "Przegląd Strategiczny".

2. Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

3. Haliżak E., Pietraś M. (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2013.

4. Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.

5. Kuźniar R., Balcerowicz B., Bieńczyk-Missala A., Grzebyk P., Madej M., Pronińska K., Sułek M., Tabor M., Wojciuk A., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

6. Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

7. Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2005.

Uzupełniająca:

1. Biuletyn PISM, Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych.

2. Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945–2000, Warszawa 2000.

3. Odziemkowski J., Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011.

4. Olszewski P., Kapuśniak R., Lizak W. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, Radom 2009.

5. Żukrowska K., Grącik M. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006.

6. Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2012.

7. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie wymagań wobec studentów, trybu prac w ramach seminarium. Charakterystyka wymogów stawianych pracom licencjackim. Omówienie metodologii badań w dziedzinie nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie.

2. Zaproponowanie przez studentów wstępnych tematów prac licencjackich. Dyskusja nad propozycjami z prowadzącym.

3. Przedstawienie przez studentów zarysu problematyki oraz wstępnej struktury prac licencjackich. Dyskusja nad propozycjami z prowadzącym.

4. Przedstawienie przez seminarzystów podstawowej literatury wykorzystywanej w pracy. Dyskusja nad bibliografią.

5. Omówienie poprawionych wersji tematów, struktur oraz bibliografii prac licencjackich.

6. Dyskusja nad pierwszymi podrozdziałami przygotowanymi przez seminarzystów, cz. 1.

7. Dyskusja nad pierwszymi podrozdziałami przygotowanymi przez seminarzystów, cz. 2.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

Metody i kryteria oceniania:

1. Student jest przygotowany do aktywnego i merytorycznego uczestniczenia w prowadzonej dyskusji w ramach seminarium.

2. Student posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne do tego, aby przygotować temat pracy dyplomowej, jej strukturę, bibliografię oraz pierwszy podrozdział.

3. Student potrafi dokonywać pogłębionej analizy omawianych zjawisk i procesów, podawać argumenty na poparcie stawianych tez, łączyć ze sobą fakty oraz samodzielnie wyciągać wnioski.

Na ostateczną ocenę z Seminarium dyplomowego cz. 1 składają się cztery elementy:

• Zaproponowanie przez seminarzystę tematu pracy dyplomowej. Musi on zostać sformułowany w sposób profesjonalny i dotyczyć ważnego problemu z zakresu stosunków międzynarodowych lub bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

• Przygotowanie wykazu bibliografii wykorzystywanej przez studenta. Musi ona zawierać co najmniej kilkadziesiąt pozycji książkowych i artykułów naukowych.

• Przygotowanie przez studenta struktury pracy (spisu treści).

• Zaprezentowanie do końca semestru pierwszego podrozdziału pracy, który musi zostać sporządzony samodzielnie, w sposób profesjonalny, bez poważnych błędów merytorycznych oraz formalnych.

1. Na każdych zajęciach prowadzący seminarium omawia ze studentami kolejne etapy przygotowania prac dyplomowych (temat, bibliografia, struktura, pierwszy podrozdział).

2. Na ostateczną ocenę wpływa merytoryczna oraz formalna jakość przedstawianych przez studentów materiałów.

3. Przynajmniej raz w trakcie semestru, student musi przygotować samodzielne wystąpienie, w którym omówi podejmowaną przez siebie w pracy problematykę.

Uwagi:

4 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.