Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym 05-PO-WS-S1-PZSZ12
semestr letni 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym 05-PO-WS-S1-PZSZ12
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Miron Lakomy
Literatura:

1. Czornik K.: Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012, Katowice 2012.

2. Pastusiak L.: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2005.

3. Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, red. J. Zając, Toruń 2006.

4. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR (od 1995/96).

5. Soros G.: Bańka amerykańskiej supremacji, Kraków 2004.

6. Stachura J.: Stany Zjednoczone jako supermocarstwo. Proces kształtowania strategii polityki zagranicznej, „Sprawy Międzynarodowe” 2006, nr 4.

7. Stachura J.: Stany Zjednoczone w epoce pozimnowojennej, „Sprawy Międzynarodowe” 1995, nr 2.

8. Stany Zjednoczone. Obrona hegemonii w XXI wieku, red. K. A. Kłosiński, Lublin 2009.

9. Szabo S. F.: Na rozstaju dróg. Kryzys w stosunkach niemiecko-amerykańskich, Warszawa 2006.

10. Szymborski W.: Doktryna Busha, Bydgoszcz 2004.

11. Szymborski W.: Zatoka Perska. Problemy stabilizacji, Bydgoszcz 1999.

12. Todd E.: Schyłek imperium. Rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego, Warszawa 2003.

13. Zając J.: Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000), Warszawa 2005.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Uwarunkowania polityki zagranicznej USA.

3. Koncepcja polityki zagranicznej USA po zimnej wojnie.

4. Polityka USA wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Stosunki transatlantyckie.

5. Polityka USA wobec Rosji i strefy poradzieckiej.

6. Polityka USA wobec Bałkanów.

7. Kolokwium zaliczeniowe.

8. Polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

9. Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu, cz. 1.

10. Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu, cz. 2.

11. Polityka USA wobec Azji Wschodniej, cz. 1.

12. Polityka USA wobec Azji Wschodniej, cz. 2.

13. Polityka USA wobec Azji Południowej.

14. Polityka USA wobec Afryki.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany wiedzy:

Maksymalna ilość punktów w ramach sprawdzianu: 20.

5 pytań otwartych – maksymalnie 4 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 20 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Kolokwium:

Maksymalna ilość punktów w ramach kolokwium: 20.

5 pytań otwartych – maksymalnie 4 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Kolokwium przeprowadzane w formie pisemnej. Zawiera 5 pytań otwartych.

Czas trwania kolokwium: 60 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Kolokwium odbywa się dwukrotnie w trakcie semestru, na 7 oraz 15 zajęciach.

Dyskusja:

1. Student jest przygotowany do aktywnego i merytorycznego uczestniczenia w prowadzonej dyskusji.

2. Student posiada oraz potrafi zaprezentować wymaganą treścią zajęć wiedzę.

3. Student potrafi dokonywać pogłębionej analizy omawianych zjawisk i procesów, podawać argumenty na poparcie stawianych tez, łączyć ze sobą fakty oraz samodzielnie wyciągać wnioski.

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

• 7 zajęć – ocena bardzo dobra

• 6 – dobra plus

• 5 – dobra

• 3-4 – dostateczna plus

• 2 – dostateczna

• 0-1 – niedostateczna

- na każdych zajęciach (z wyjątkiem zajęć przewidzianych na kolokwia) będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu;

- na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu;

- nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

Uwagi:

4 semestr politologii spec. współczesne stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.