Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna w pracy nauczyciela przedszkola i szkoły 06P-WWP-NP-TechInf
semestr zimowy 2015/2016
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Technologia informacyjna w pracy nauczyciela przedszkola i szkoły 06P-WWP-NP-TechInf
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Stanisław Juszczyk
Literatura:

1. Juszczyk Stanisław, Kisiel Mirosław, Budniak Alina, red., KPWiPM, UŚ, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej. Studia – rozprawy – praktyka, Katowice 2011, 535 ss., ISBN 978-83-929881-8-2.

2. Juszczyk Stanisław, Współczesny nauczyciel - jego kompetencje zawodowe i etyczne. Ujęcie konstruktywistyczno-kognitywistyczne, [w:] Stanisław Juszczyk, Joanna Ogrodnik, Anna Przybyła (red.), Osobowość, kompetencje, powinności nauczyciela i wychowawcy, Wydawnictwo AWF, Katowice 2011, ISBN 978-83-60841-76-1

3. S. Juszczyk, Przekazy medialne a proces wychowania dzieci, [w:] Irena Polewczyk (red.), Sześciolatek: przedszkolak czy uczeń – dylematy w kształceniu i wychowaniu dzieci najmłodszych, Wydawnictwo GWSP, Gliwice 2011, s. 18-33, ISBN 978-83-61-401-68-1

4. Juszczyk Stanisław, Kwapuliński Jacek, Wydawnictwo ŚWSZ Podstawy informatyki. Wybrane zagadnienia dla pedagogów,, Katowice 2006, ss. 255, ISBN 83-88789-91-0

5. Juszczyk Stanisław, Wydawnictwo IMPULS, Technologie informacyjno-komunikacyjne a procesy globalizacyjne, [w:] Wojciech Kojs, Eugenia Rostańska, Katarzyna Wójcik, red., Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacyjnych, Kraków 2014, s. 181-191, ISBN 978-83-7850-691-1

Zakres tematów:

Rola TI w pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Zarys teorii kognitywistycznych i konektywistycznych oraz poziom ich rozumienia i adaptacji do pracy pedagogicznej nauczycieli przedszkola i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnych.

Zadania i kompetencje nauczyciela przedszkola i klas I-III w szkole podstawowej w zakresie wykorzystania TI w pracy pedagogicznej

Edukacyjne programy komputerowe we wspomaganiu procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci, a w tym rozwoju sfer: poznawczej, motywacyjnej, społecznej, emocjonalnej.

Komputerowe programy edukacyjne we wspomaganiu nauczania wczesnoszkolnego: programy do wspomagania edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, muzycznej i plastycznej - alfabetyzacja cyfrowa dzieci.

Umiejętność oceny wytworów medialnych/cyfrowych dzieci przedszkolnych i uczniów wczesnoszkolnych przez nauczycieli.

Współpraca przedszkola i szkoły z rodzicami w procesie alfabetyzacji cyfrowej dzieci przedszkolnych i uczniów.

Metody dydaktyczne:

Wykład oparty jest na półotwartej prezentacji komputerowej - wykładowca zadaje pytania słuchaczom studiów podyplomowych w trakcie wykładu, diagnozując poziom ich wiedzy oraz poziom zrozumienia przedstawianych treści.

W szczególnych sytuacjach, związanych z przedstawianiem określonych treści ma miejsce pogłębiona dyskusja w grupie fokusowej.

Metody i kryteria oceniania:

Rozmowy indywidualne ze słuchaczami studiów podyplomowych.

Dyskusja grupowa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.