Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metodyki opiekuńczo-wychowawczej w szkole [12-PE-OP-S1-7MOPWS] semestr letni 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy metodyki opiekuńczo-wychowawczej w szkole [12-PE-OP-S1-7MOPWS]
Zajęcia: semestr letni 2015/2016 [2015/2016L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gajewska G.: Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka. Wyd. PEKW GAJA.

Krajewska B.: Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia podstawowe. Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Hamer H.: Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa 1994.

Łobocki M.: Wybrane zagadnienia z metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej. Lublin1996.

Kamińska U.: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D.: Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej. WSiP, Warszawa, 1995.

Dąbrowski Z.: Wprowadzenie do metodyki opieki i wychowania w domu dziecka. Warszawa 1985.

Gajewska G.: Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka. Stan i perspektywy rozwoju. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pracy opiekuńczo-wychowawczej. Zielona Góra 1999.

Gordon T.: Wychowanie bez porażek. Warszawa 1991.

Wojciechowska – Charlak B. (red.): Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kielce 2003.

Zieja Z.: Poradnik metodyczny dla wychowawców. Jelenia Góra 2003.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny ćwiczeń obejmuje zagadnienia:

Osamotnienia dziecka; izolacji w zespole klasowym; dysleksji; fobii szkolnej; wagarów; złego zachowania w szkole; konfliktów pomiędzy uczniami; uzależnień – alkoholu, narkotyków, nikotyny; integracji zespołu klasowego; zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa, uznania; propagowanie pozytywnych wzorów zachowania; organizacji uczniom wolnego czasu; pomocy uczniom w wyrównywaniu braków; zapewnienie uczniom możliwości indywidualnego rozwoju według posiadanych możliwości; zajęcia profilaktyczne, pomocy uczniom z ADHD, niepełnosprawny; problemy wychowawcze; praca z uczniem zdolnym;

Metody dydaktyczne:

metody aktywizujące, burza mózgów, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Projekt:

- zaprojektowanie działań opiekuńczo-wychowawczych w formie scenariusza zajęć wychowawczych i/lub opiekuńczych w aspekcie konkretnego problemu dziecka oraz przeprowadzenie zawartych w nim ćwiczeń/zabaw/zadań

Uwagi:

POW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)