Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (sem. 2) [06-PE-EWP-S1-38.1] semestr letni 2015/2016
seminarium, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium (sem. 2) [06-PE-EWP-S1-38.1]
Zajęcia: semestr letni 2015/2016 [2015/2016L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Mnich
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Juszczyk S.: Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2005.

2. Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 1999.

3. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2000.

4. Palka S. (red.): Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 1998.

5. Palka S. (red.): Podstawy metodologii badań w pedagogice, Pedagogika GWP, Gdańsk 2010

6. Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca:

1. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.

2. Kaszyńska A.: Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomowa lub magisterską. Wydawnictwo „Złote Myśli”, Gliwice 2008.

3. Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. WSiP, Warszawa 2000

Zakres tematów:

Opracowanie spisu treści części teoretycznej pracy oraz pierwszego rozdziału teoretycznego. Przygotowanie zarysu metodologii badań własnych: sprecyzowanie celu badań, problemów badawczych, dobór metod i technik badawczych a także samodzielne opracowanie autorskich narzędzi badawczych. Pozyskanie zgody na przeprowadzenie badań w wybranej placówce a także przeprowadzenie badań pilotażowych w celu weryfikacji przyjętych założeń badawczych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, konsultacje, rozmowy indywidualne, trening twórczego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie zaangażowanie studenta, frekwencja na konsultacjach, samodzielność i pomysłowość przygotowywanych części pracy. Ważna będzie sumienność i rzetelność w zbieraniu materiałów literaturowych, jak również umiejętność łączenia podstaw metodologicznych projektowanych badań z ich realizacją.

Uwagi:

Student powinien wykazać się dobrą znajomością opracowywanego zagadnienia, przeanalizować literaturę przedmiotu, odnaleźć przeprowadzone badania i ich wyniki w celu przygotowania własnego projektu badań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)