Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (sem. 2) [06-PE-EWP-S1-38.1] semestr letni 2015/2016
seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium (sem. 2) [06-PE-EWP-S1-38.1]
Zajęcia: semestr letni 2015/2016 [2015/2016L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Hewilia Hetmańczyk
Literatura:

1. Denzin N., Lincoln Y., Metody badań jakościowych, Wyd. T.I., Warszawa 2010.

2. Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011.

3. Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2005.

4. Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013.

5. Juszczyk S., Metodologiczne podstawy badań empirycznych w informatyce, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.

6. Juszczyk S., Statystyka dla pedagogów, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2004.

7. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

8. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, „Impuls”, Kraków 1999 lub 2001.

9. Nowak S., Metodologia badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 2007.

10. Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Wyd. GWP, Gdańsk 2010.

11. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

12. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.

13. Puślecki W., Model pedagogicznej pracy naukowej, „Impuls”, Kraków 2001.

14. Węglińska M., Jak pisać prace magisterską, „Impuls”, Kraków 1997.

15. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995.

Zakres tematów:

1. Przedmiot i cel prowadzonych badań.

2. Problemy badawcze; kryteria ich poprawności, pojęcie i rodzaje:

- ogólne i szczegółowe,

- teoretyczne i praktyczne,

- podstawowe i cząstkowe.

3. Metody, techniki i narzędzia badawcze; kryteria doboru, pojęcie i rodzaje.

Metody dydaktyczne:

Rozmowa, dyskusja, konsultacja, trening twórczego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie zaangażowanie studenta (w tym frekwencja na seminarium) oraz postępy w zakresie opracowania części metodologicznej pracy licencjackiej.

Seminarium licencjackie (II semestr) przygotowuje studenta do opracowania metodologii prowadzonych badań oraz sporządzenia narzędzi badawczych, a następnie napisania części metodologicznej pracy dyplomowej.

Uwagi:

Studenta obowiązuje znajomość zaprezentowanych podczas zajęć seminaryjnych zagadnień metodologicznych i merytorycznych, m.in. z zakresu pedagogiki, etyki pracy naukowej, socjologii, statystyki, psychologii (korzystając z proponowanych pozycji bibliograficznych).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)