Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (sem. 4) 06-PE-EWP-S1-38.3
semestr letni 2015/2016
seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium (sem. 4) 06-PE-EWP-S1-38.3
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Stanisław Juszczyk
Literatura:

Denzin N. K. , Lincoln Y.S. (red.), Metody badań jakościowych, tom 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2005

Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013

Kruger H. H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, GWP, Gdańsk 2005

Kubinowski D., Nowak M. (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Szmidt K. J. (red.), Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009

Zakres tematów:

zakres tematów prac dyplomowych jest ściśle związany ze studiowaną specjalnością i obejmuje zagadnienia wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

W trakcie seminarium studenci przedstawiają rozdziały teoretyczne, będące podstawą przygotowania projektu badawczego.

Kolejnym wymaganiem jest konstrukcja projektu badawczego, narzędzi badawczych oraz realizacja badań pilotażowych.

Redakcja pracy a w niej analizy ilościowo-jakościowej jest tematem analiz kolejnego semestru.

Redakcja i prezentowanie kompletnej pracy dyplomowej kończy seminarium.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, prezentacje przygotowanych tekstów rozdziałów, prezentowanie wyników, analiza ilościowo-jakościowa wyników badań

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest jakość pracy, jej wartość poznawcza, analiza ilościowo-jakościowa i interpretacja wyników a także strona redakcyjna pracy.

5.0 - 100%-91% realizacja wymagań

4,5 - 90% wymagań

4,0 - 80% wymagań

3,5 - 70% wymagań

3,0 - 60% wymagań

2,0 - poniżej 50 % wymagań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.