Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologia społeczna 06-PE-R-N1-16
semestr letni 2015/2016
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Patologia społeczna 06-PE-R-N1-16
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Monika Noszczyk-Bernasiewicz
Literatura:

Dymek-Balcerek K., Patologia społeczna wśród dzieci i młodzieży; rzeczywistość lat 90-tych, Radom 1999, Wyd. PR.

Hołyst B., Kryminologia. Warszawa 2001, Wyd. Praw. LexisNexis.

Matyjas B.: Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa 2008.

Marzec-Holka K. (red.) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz 2005, Wyd. UKW.

McWhirter J.J., i in., Zagrożona młodzież. Warszawa 2008, Wyd. PARPA.

Noszczyk M.: Rodzinne uwarunkowania niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży. „Auxilium Sociale-Wsparcie Społeczne” 2002, nr 2(22).

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji. Katowice 2010, Wyd. UŚ.

Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii. Katowice 2001, Wyd. Śląsk.

Pospiszyl I., Patologie społeczne. Warszawa 2008, Wyd. PWN.

Stankowski A., Stankowska N., Wybrane problemy patologii społecznej i resocjalizacji. Żiar nad Hronom 2002, Wyd. APRINT.

Świętochowska U., Patologie cywilizacji współczesnej. Toruń 1997, Wyd. Adam Marszałek.

Sztumski J., Patologia społeczna. [W:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Red. T. Pilch. Wraszawa 2005, Wyd. Żak.

Sztumski J., „Czy termin „patologia społeczna” jest uzasadniony?„Polityka Społeczna” 1998, nr 8(294)

Szymański A: Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży – wybrane problemy. Warszawa: 2010.

Urban B., (red.) Problemy współczesnej patologii społecznej. Kraków 1998, Wyd. UJ.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do patologii społecznej (wyjaśnienie podstawowych pojęć). Patologia społeczna jako nauka.

2. Uzależnienia jako problem patologii społecznej – przegląd podstawowych pojęć pokrewnych (związanych z uzależnieniem), uwarunkowania, rodzaje.

3. Alkoholizm jako zjawisko społeczno-patologiczne. Projekcja filmu „Rozdarte dusze” rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Niedostosowanie społeczne i przestępczość wśród dzieci i młodzieży – uwarunkowania, skala oraz charakterystyka zjawiska.

5. Dzieci ulicy jako przejaw patologii rodziny. Działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Domu Aniołów Stróżów” w Katowicach. (Projekcja filmu dokumentalnego „Anioły”).

6. Kto jest moją mamą? Kto jest moim tatą? – mulistrukturowość rodziny pochodzenia wychowanków z ZP i SdN.

7. Prostytucja jako zjawisko patologiczne.

8. Samobójstwa jako przykład dewiacji samotniczej.

9. Stereotypy i uprzedzenia społeczne.

10. Korupcja jako patologia instytucji.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, metoda podająca wiedzę

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie znajomość współczesnych tendencji (kierunków, propozycji) odnośnie oddziaływań (strategii) profilaktycznych i resocjalizacyjnych podejmowanych w środowisku zamkniętym i otwartym, ich efektywność oraz współczesne kierunki krytyki resocjalizacji w instytucjach poprawczych i izolacyjnych.

Wszyscy uczestnicy wykładu obligatoryjnie będą zdawać egzamin w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą. Egzamin będzie się składał z kilku pytań/zadań (minimalnie 5 maksymalnie 10). Przewidywany czas na jego napisanie to około 60 minut.

Wyniki egzaminu pisemnego ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów. Nie zaliczony egzamin należy poprawić w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.