Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza i współpraca z rodziną i środowiskiem [12-PE-ZTP-S2-3DWRS] semestr letni 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Diagnoza i współpraca z rodziną i środowiskiem [12-PE-ZTP-S2-3DWRS]
Zajęcia: semestr letni 2015/2016 [2015/2016L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jarosz E., Wysocka E.: Diagnoza psychopedagogiczna – podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Lisowska E.: Wprowadzenie do diagnozowania pedagogicznego. Kielce 2003, WŚ.

Marzec-Holka K.: Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej. Bydgoszcz 1990, WSP.

Skałbania B.: Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Impuls, Kraków 2011, Impuls.

Włoch, S., Włoch A.: Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Literatura uzupełniająca:

Frydrychowicz A., Koźniewska E., Sobolewska M., Zwierzyńska E.: Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Warszawa 2004, CMPPP.

Guzik-Tkacz M.: Badania diagnostyczne. Warszawa 2011.

Kawula St., Brągiel J., Janke A.W.: Pedagogik rodziny, Toruń 2002.

Kawula S. Dąbrowski Z., Gawlas M.: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska. Toruń 1980.

Kowalska-Kantyka M., Kantyka S.: Możliwości wsparcia rodzin i osób dysfunkcyjnych przez ośrodki pomocy społecznej. Warszawa 2011.

Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Niemierko B.: Diagnostyka edukacyjna. Warszawa 2009, PWN

Strzelecka A.: Konstruowanie indywidualnych charakterystyk pedagogicznych. W: Żechowska B. (red.): Z metodologicznych i empirycznych problemów pedagogiki. Katowice 1990.

Szabelska.: Szkolna prodiagnoza dziecka krzywdzonego w rodzinie. Kraków 2007, Impuls.

Tomczak J., Ziętara R.: Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej. Kraków 2009, Impuls.

Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 2000, WSiP.

Zakres tematów:

1-2 Podstawowa terminologia w zakresie diagnozy – pojęcie diagnozy, rodzaje, cele. Etyczne aspekty diagnozy.

3-4. Podstawowe techniki w diagnostyce pedagogicznej. Konstruowanie narzędzi diagnostycznych.

5. Zastosowanie diagnozy w pracy pedagogicznej (przedszkole, szkoła, inne instytucje opiekuńczo-wychowawcze).

6-7. Diagnoza i terapia uczniów (ADHD, dysleksja, dziecko agresywne, uczeń zdolny, fobia szkolna, dzieci nieśmiałe).

8. Rodzina jako przedmiot diagnozy – elementy środowiska rodzinnego poddawane diagnozie, zasady badań nad rodziną.

9. Wybrane narzędzia diagnozy środowiska rodzinnego. Diagnoza niektórych problemów funkcjonowania rodziny – diagnoza przemocy i zaniedbywania dzieci.

10-12. Środowiskowa diagnoza rodziny – projekty.

13-14. Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi i młodzieżą.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, analiza krytyczna tekstów źródłowych, metody problemowe, eksponujące, audiwizualne, dyskusja, burza mózgów

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium:

- sprawdzenie znajomość treści ćwiczeń oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej z wskazanej literatury.

Projekt:

- wykonanie środowiskowej diagnozy. Przygotowanie diagnozy, zbieranie informacje i opracowanie ich w oparciu o zdobytą wiedzę

Uwagi:

ZEWiTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)