Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia środowiskowa 01-OS-S1-1OS-28
semestr letni 2015/2016
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Biochemia środowiskowa 01-OS-S1-1OS-28
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Pająk
Literatura:

Obowiązkowa :

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer 2011. Biochemia. PWN. Warszawa

S.E. Manahan 2011. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. PWN. Warszawa

Uzupełniająca:

J. Witwicki, W. Ardelt 1989.Elementy enzymologii. PWN. Warszawa

L. Kłyszejko-Stefanowicz 2011. Ćwiczenia z biochemii. PWN. Warszawa

W. Minakowski, S. Weidner 1998 i nowsze. Biochemia kręgowców. PWN. Warszawa

B.D. Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton. 2002 i nowsze. Biochemia. Krótkie wykłady. PWN. Warszawa

R.K. Murray i wsp. 1995 i nowsze. Biochemia Harpera. PWN. Warszawa

A. Kołodziejczyk. 2003. Naturalne związki organiczne. PWN. Warszawa

Zakres tematów:

1. Zebranie informacyjne. Ważne biologicznie makromolekuły budujące komórki. Podstawowe pojęcia związane z metabolizmem. Aminokwasy. Budowa, rodzaje i właściwości. Peptydy – budowa i funkcje w organizmach. Białka. Budowa, struktury, podział i właściwości.

2. Enzymy – biokatalizatory przemian metabolicznych w środowisku. Modele działania. Enzymy proste i złożone. Grupy prostetyczne. Koenzymy. Klasyfikacja enzymów. Kinetyka enzymatyczna. Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych w środowisku. Inhibicja reakcji enzymatycznych.

3. Cukrowce. Budowa, własności, podział i funkcje. Podstawy metabolizmu cukrów (glikoliza. fermentacje, cykl Krebsa).

4. Lipidy. Budowa, rodzaje i właściwości. Podstawy przemian związków tłuszczowych w środowisku. Budowa i dynamika błon.

5. Podstawy metabolizmu związków zawierających azot. Przemiany białek i aminokwasów (deaminacja, transaminacja, cykl mocznikowy).

Metody dydaktyczne:

Pięć 2 godzinnych wykładów z użyciem środków audiowizualnych.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium obejmujące 10 pytań otwartych. Czas trwania kolokwium 60 minut.

Odpowiedź na każde z pytań oceniana jest w skali 0 – 2 punktów. Sumaryczna liczba uzyskanych punktów jest podstawą dla oceny końcowej wg skali: 10,5 – 12,0 pkt – ocena dostateczna (3,0); 12,5 – 14,0: ocena plus dostateczna (3,5); 14,5 – 16,0: ocena dobra (4,0), 16,5 – 18,0: ocena plus dobra (4,5); 18,5 – 20,0 ocena bardzo dobra.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.