Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej [12-PE-OT-N2-MPOW] semestr letni 2015/2016
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej [12-PE-OT-N2-MPOW]
Zajęcia: semestr letni 2015/2016 [2015/2016L] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brągiel J.: Metodyka pracy-opiekuńczo wychowawczej. Wybrane zagadnienia do ćwiczeń: skrypt dla studentów III i IV roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej studiów stacjonarnych i zaocznych. Opole 1984, WSP.

Brągiel J., Badora S.: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2005.

Górnicka B.: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.

Kamińska U.: Zarys metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki. Wyd. UŚ.

Kępski Cz. (red.): Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

Literatura uzupełniająca:

Biedroń M., Prokosz, M.: Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Toruń 2001.

Gajewska G.: Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka. Zielona Góra 2004.

Gajewska G.: Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych. PEKW Gaja, Zielona Góra 2005.

Krajewska B.: Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia podstawowe. Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Łobocki M.: Wybrane zagadnienia z metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej. Lublin 1996.

Zakres tematów:

1. Działalność opiekuńczo-wychowawcza wobec dzieci i młodzieży – rys historyczny i współczesne tendencje rozwoju.

2. Opieka i wychowanie jako kluczowe kategorie działalności opiekuńczo-wychowawczej. Zakres opieki, kategorie, związek z wychowaniem, funkcje opieki, opieka międzyludzka.

3. Obszary zainteresowań metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.

4. Instytucjonalne formy opieki i wychowania.

5. Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy. Kompetencje opiekuna-wychowawcy, jego rola.

6. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej.

7. Diagnoza podopiecznych oraz ich środowiska w pracy opiekuna-wychowawcy.

8. Scenariusze zajęć.

Metody dydaktyczne:

praca grupowa, dyskusja, analiza tekstów źródłowych, burza mózgów

Metody i kryteria oceniania:

Projekt:

Przygotowanie kilku jednostek metodycznych w formie konspektu zbiorczego (5 scenariuszy zajęć). Elementy składowe:

- grupa wiekowa,

- czas i miejsce zajęć,

- tematyka,

- cel ogólny,

- cele szczegółowe,

- metody pracy,

- formy pracy,

- środki dydaktyczne,

- przebieg zajęć.

W przypadku wykorzystania ćwiczeń z literatury należy podać przypisy oraz zamieścić bibliografię końcową.

Przy ocenie pod uwagę brane są elementy zawarte w konspekcie, ich adekwatność do wieku dzieci, możliwości psychofizycznych, zawarte treści, stosowane metody i formy pracy. Studenci przeprowadzają wybraną jednostkę metodyczną w ramach zajęć. Ocenie podlega realizacja zamierzonych w scenariuszu zadań, komunikowanie się z grupą, sposób przeprowadzenia zajęć, aktywizowanie grupy, twórczość, kreatywność.

Uwagi:

OT

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)