Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł monograficzny 6 11-KRK-T-068
semestr letni 2016/2017
wykład 1, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Moduł monograficzny 6 11-KRK-T-068
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
wykład 1 (W1), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Jerzy Szymik
Literatura:

Obowiązkowa:

1. J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu. Opera omnia VI/1, red. G. L. Mueller i Instytut Papieża Benedykta XVI w Ratyzbonie, K. Góźdź i M. Górecka, tłum. M. Górecka, W. Szymona, Lublin 2015.

Uzupełniająca:

1. G. L. Mueller, Dogmatyka katolicka, tłum. W. Szymona, Kraków 2015, s. 253-409.

2. K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 148-262.

3. J. Szymik, Theologia benedicta, t. III, Katowice 2015.

Zakres tematów:

Christologia incarnata jest projektem obejmującym co najmniej kilka semestrów. Jest to szerokie zakresowo studium chrystologii skoncentrowanej hermeneutycznie na Misterium Wcielenia (zorientowanym i reflektowanym ku-Paschalnie) i uprawianej konsekwentnie jako „wcielona” (w historię i tradycję, we współczesność i egzystencję). Jej tegoroczny fragment („Dogmat chalcedoński – model integralny”) zawiera treści dotyczące modelowej funkcji dogmatu chrystologicznego Soboru Chalcedońskiego (451 r.) wobec teologii i całej rzeczywistości. Część II obejmuje studium zagadnień z pogranicza chrystologii/eklezjologii, chrystologii/sakramentologii i chrystologii/ekumenizmu.

Metody dydaktyczne:

Wykładowca: wykład powyższego zakresu tematów i treści.

Słuchacze: aktywne uczestnictwo w wykładach + lektura zadanych tekstów poszerzających wykładaną wiedzę; pisanie pracy zaliczeniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania merytoryczne pierwszorzędne: znajomość wiedzy z zakresu zagadnień przedstawionych podczas wykładu.

Wymagania merytoryczne drugorzędne: znajomość treści literatury obowiązkowej i wybranej pozycji spośród literatury uzupełniającej.

Ocenę końcową uzyskuje się na podstawie pracy pisemnej (student wybiera jeden z 4 proponowanych w trakcie semestru tematów oraz gatunek literacki wypowiedzi (rozprawka naukowa bądź esej).

O jakości oceny decyduje jakość merytoryczna i formalna pracy pisemnej.

Praca zostaje oddana we właściwym, podanym na początku zajęć, terminie a następnie jest czytana i oceniana przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi:

Christologia incarnata. Dogmat chalcedoński – model integralny, cz. II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.