Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - sem. 1 06-PS-SM-401
semestr zimowy 2016/2017
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie - sem. 1 06-PS-SM-401
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anita Gałuszka
Strona domowa grupy: http://www.ip.us.edu.pl
Literatura:

Baumann, K. (2006). Jakość życia w okresie późnej dorosłości— dyskurs teoretyczny. Gerontologia Polska, t.14, nr 4, s.165-171.

Bedyńska, A, Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Sedno Wydawnictwo Akademickie.

Bedyńska, A, Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Warszawa: Sedno Wydawnictwo Akademickie.

Bedyńska, A, Książek, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczne przewodnik do wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Sedno Wydawnictwo Akademickie.

Boć, J. (2009). Jak pisać pracę magisterską. Wrocław: Kolonia Limited.

Brzeziński, J. (red.) (2011). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Poznań: ZYSK I S-K

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim
na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Kulik, T., Janiszewska, M., Piróg, E., Pacian, A., Stefanowicz, A., Żołnierczuk-Kieliszek, D., Pacian J. (2011). Sytuacja zdrowotna osób starszych w Polsce i innych krajach europejskich Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu., Tom 17, Nr 2, 90-95.

Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.

Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wójcik, K. (2012). Piszę pracę akademicką, pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.

Literatura indywidualnie dobrana do obszaru zainteresowań badawczych Studentów.

Zakres tematów:

Problematyka seminarium koncentruje się wokół zagadnień odnoszących się do wieloaspektowego ujmowania jakości życia człowieka na różnych etapach życia, przy uwzględnieniu aspektów etyczno-moralnych.

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć. Ustalenie planu działań.

2. Zasady przygotowania koncepcji pracy magisterskiej. Omówienie obszarów zainteresowań badawczych Studentów.

3. Reguły pisania prac naukowych.

4. Jakość życia w badaniach wieloobszarowych.

5-14. Referaty studentów i dyskusja merytoryczna nad przedstawionymi treściami.

15. Podsumowanie semestru, omówienie referatów pisemnych, ustalenie planu dalszej pracy, zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć seminaryjnych wykorzystane zostaną m.in. następujące metody dydaktyczne;

- przegląd i analiza literatury przedmiotu, zarówno w zakresie teoretycznym jak i empirycznym (doniesienia z badań);

- dyskusje grupowe nad określonymi zagadnieniami wynikającymi z analizy tekstów naukowych (źródłowych);

- omawianie problemów metodologicznych w kontekście konkretnych zagadnień;

- prezentacje referatów przez poszczególnych studentów

- formułowanie problemów badawczych

Metody i kryteria oceniania:

Student oddaje referat, który stanowi jego indywidualne opracowanie, w formie pisemnej.

Ocenie podlega stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków, a także poprawność formalna pracy (zgodna ze standardami APA)

5,0 (bdb) – znakomita znajomość treści programowych,

4,5 (db +) – bardzo dobra znajomość treści programowych

4,0 (db) – dobra znajomość treści programowych

3,5 (dst +) – zadowalająca znajomość treści programowych

3,0 (dst) – dostateczna znajomość treści programowych

2,0 (ndst) – niezadowalająca znajomość treści programowych

Uzyskana ocena jest oceną indywidualną.

Uwagi:

W ramach zajęć przewiduje się pracę zespołową oraz konsultacje indywidualne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.