Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa 05-BM-S1-MOB14
semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa 05-BM-S1-MOB14
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 28
Prowadzący: Tomasz Okraska
Literatura:

Organizacje międzynarodowe w stosunkach międzynarodowych. Istota-mechanizmy działa-nia-zasięg, red. Teresa Łoś-Nowak, Wrocław 2009;

Polityka zagraniczna RP 1989-2002, red.: R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002;

Stosunki Międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, War-szawa 2006;

Cziomer E., Zyblikiewicz L.W. , Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, War-szawa 2004;

Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000: z kalendarium 2001-2006, Warszawa 2007;

Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010, Warszawa 2011;

Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009, Warszawa 2009.

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, red. M.F. Gawrycki, Warszawa 2006;

NATO w dobie transformacji : globalny system bezpieczeństwa a próby utrzymania Pax Ame-ricana, red. Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak, Toruń 2008;

NATO w pozimnowojenym środowisku (nie) bezpieczeństwa, red. Marek Pietraś, Jakub Ol-chowski, Lublin 2011;

Organizacje i ugrupowania międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku : multilateralna współpraca państw w świecie postzimnowojennym, red. I. Wróbel, Wrocław 2006;

Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata, red. W. Gizicki, Toruń 2012;

Organizacja narodów zjednoczonych. Bilans i perspektywy, red. J. Symonides, Warszawa 2006;

E. Chrabonszczewska, Międzynarodowe organizacje finansowe, Warszawa 2005

Czernichowski K., Integracja afrykańska : uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, Warszawa 2010;

Fijałkowski Ł., Regionalny wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej, Wrocław 2010;

Kubiak K., Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku, Warszawa 2012;

B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2013;

J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne, Warszawa 2010;

oficjalne strony internetowe wybranych organizacji międzynarodowych oraz inne wybrane witryny internetowe.

Zakres tematów:

Zajęcia wprowadzające

ONZ – okoliczności utworzenia, cele, członkowie, struktura wewnętrzna, obszary i przejawy aktywności;

NATO

Globalne organizacje gospodarczo-finansowe (WTO, MFW, Bank Światowy, OECD, G8, G20)

Organizacje międzynarodowe na obszarze poradzieckim

OBWE, Rada Europy, regionalne organizacje międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Organizacje międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

Organizacje międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

Organizacje międzynarodowe w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Organizacje międzynarodowe w Afryce

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

OPEC

Organizacje i umowy międzynarodowe regulujące status Arktyki i Antarktydy

Wybrane międzynarodowe organizacje pozarządowe

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana;

- opis wyjaśniający;

- metoda „burzy mózgów”;

- aranżowanie debat

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie wypadkową następujących elementów:

- aktywność na zajęciach

- przygotowany na koniec semestru projekt statutu organizacji międzynarodowej podejmującej problemy bezpieczeństwa

Uwagi:

5 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.