Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki międzynarodowe 05-DP-S1-SM14
semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Stosunki międzynarodowe 05-DP-S1-SM14
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 37
Limit miejsc: 40
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Obowiązkowa

• Avioutskii V., Aksamitne rewolucje, Warszawa 2007.

• Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.

• Bryc A., Izrael 2020: skazany na potęgę?, Warszawa 2014.

• Cabestan P-J., Polityka zagraniczna Chin, Warszawa 2013.

• Czachor R., Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2014.

• Czasopisma: „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Przegląd Strategiczny”, „Punkt Widzenia OSW”

• Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

• Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

• Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.

• Teska J. (red.), MENA źródłem szans i zagrożeń bezpieczeństwa, Gdynia 2012.

• Marszałek-Kawa J. (red.), Bezpieczeństwo współczesnej Azji, Toruń 2015.

• Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

• Przybylska-Maszner B. (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

• Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

• Zdulski K., Czulda R., Bania R. (red.), Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA), Łódź 2016.

Uzupełniająca

• Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012.

• Bagan-Włodkowska A., Legucka A., Bryc A. (red.), Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego : księga poświęcona pamięci profesora Kazimierza Malaka, Warszawa 2011.

• Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, PWN 2012.

• Janicki K., Źródła nienawiści: konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, Kraków-Warszawa 2009.

• Korzeniowski M., Tarasiuk D., Latawiec K., Armenia, Azerbejdżan, Gruzja: przyszłość i teraźniejszość, Lublin 2013.

• Kozłowski K., Iluzje rewolucji: rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Warszawa 2011.

• Kozłowski K., Kolory rewolucji, Warszawa 2012.

• Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

• Marszałek-Kawa J. (red.), Współczesna Japonia – dylematy

i wyzwania, Toruń 2014.

• Ostaszewski P. (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006.

• Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

• Raś M., Bieleń S. (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

• Skonieczka K., Legucka A., Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.

• Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

• Stępień S., Pomarańczowa rewolucja: kalendarium i dokumenty wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 roku, Przemyśl 2006.

Zakres tematów:

• Zajęcia organizacyjne i wprowadzające.

• Polityka bezpieczeństwa USA.

• Polityka bezpieczeństwa Rosji.

• Polityka bezpieczeństwa Iranu.

• Polityka bezpieczeństwa Izraela.

• Polityka bezpieczeństwa Chin.

• Polityka bezpieczeństwa Japonii.

• Polityka bezpieczeństwa Francji.

• Aksamitne rewolucje w stosunkach międzynarodowych: rewolucja róż w Gruzji.

Aksamitne rewolucje w stosunkach międzynarodowych: pomarańczowa rewolucja na Ukrainie.

• Konflikty zbrojne w stosunkach międzynarodowych: wojna gruzińsko-rosyjska (2008).

• Konflikty zbrojne w stosunkach międzynarodowych: konflikt o Górski Karabach.

• Podmioty prawa międzynarodowego. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych.

• Terytorium w prawie międzynarodowym. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych.

• Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy,

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.

Ocena z zaliczenia jest wypadkową następujących elementów:

Kolokwium zaliczeniowe

Dyskusja moderowana

Pisemne sprawdziany wiedzy (przeprowadzane fakultatywnie)

Uwagi:

5 semestr doradztwo polityczne i publiczne stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.