Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia polityczna Polski XX wieku 05-PO-S1-HPP12
semestr zimowy 2016/2017
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia polityczna Polski XX wieku 05-PO-S1-HPP12
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 78
Limit miejsc: 75
Prowadzący: Olga Szura-Olesińska
Literatura:

literatura obowiązkowa

Syntezy do dziejów najnowszych Polski (wybór):

1. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. R. Wnuk, Warszawa-Lublin 2007.

2. A-Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990, Warszawa 1997.

3. Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995

4. Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986-1989 w świetle dokumentów, t. I (lipiec 1986-mąj 1989), wybór, wstęp i oprac. A. Dudek, Warszawa 2009.

5. Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.

literatura uzupełniająca

1. Anusz A., Kościół obywatelski. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL w okresie powstawania niezależnych instytucji politycznych (1976-1981), Warszawa 2004.

2. Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. R. Terlecki, Warszawa 2005.

3. Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004,

4. Mołdawa T., Konstytucje polskie 1918-2008, Warszawa 2008.

5. Niepokorni, Rozmowy o Komitecie Obrony Robotników, zebrali A. Friszke, A. Paczkowski, Kraków 2008.

6. Paczkowski A., Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny ic Polsce 13XII1981-22 VII1983, Warszawa 2006.

7. Waligóra G., Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, Warszawa 2006.

8. Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne – omówienie podstawowej i uzupełniającej literatury przedmiotu. Typowe periodyzacje historii Polski XX w.

2. Obszar, granice, struktura etniczna II Rzeczypospolitej: zróżnicowanie gospodarcze i społeczne.

3. Ewolucja systemu rządów II Rzeczypospolitej.

4. Główne nurty polityczne II Rzeczypospolitej i ich liderzy.

5. Bilans II RP- nauka, oświata, kultura, gospodarka, przemiany społeczne w okresie międzywojennym.

6. II wojna światowa: kampania wrześniowa, budowa państwa podziemnego, polski czyn zbrojny.

7. Polska – fakty dokonane, wprowadzenie systemu „realnego socjalizmu”, aspekt wewnętrzny i międzynarodowy.

8. Stalinizm w Polsce: ruch oporu i represje rządu.

9. Kościół Rzymskokatolicki w Polsce: polityka państwa wobec kościoła.

10. System społeczno-polityczny i gospodarczy w PRL.

11. Geneza, przebieg i następstwa kryzysów społeczno-politycznych w PRL.

12. Kryzys polityczny 1979 – 1981: konsolidacja opozycji.

13. Stan wojenny w Polsce: akty oporu wobec stanu wojennego, podziemna działalność Solidarności.

14. Emigracja wobec przemian politycznych w Polsce, aspekt polityczny, kulturowy i ekonomiczny.

15. Upadek systemu „demokracji ludowej” 1983-1991.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Metoda podająca

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 20

liczba godzin pracy własnej studenta 40

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje przygotowanie do egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

wymagania merytoryczne

 Potrafi prawidłowo interpretować źródła historyczne z zakresu historii politycznej Polski XX w.

 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu historii Polski XX w.

 Rozumie uwarunkowania historyczne obecnej sytuacji społeczno-politycznej Polski w aspekcie cywilizacyjnym i kulturowym.

 Ma wiedzę o podstawowych ugrupowaniach politycznych, warstwach społecznych, wybitnych jednostkach w procesie historycznym.

 Potrafi dokonywać pogłębionej analizy omawianych zjawisk i procesów, podawać argumenty na poparcie swoich tez, łączyć ze sobą fakty oraz samodzielnie wyciągać wnioski.

kryteria oceny

- pięć pytań opisowych

- za odpowiedź na każde z pytań student może uzyskać od 0 do 2 pkt.

Maksymalna liczba punktów 10

- kryteria oceny:

10 pkt. – ocena bardzo dobra

9 pkt. – ocena dobra plus

8 pkt. – ocena dobra

7 pkt. – ocena dostateczna plus

5 pkt. – ocena dostateczna

4 pkt. i mniej – ocena niedostateczna

przebieg procesu weryfikacji

- egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej:

- egzamin zawiera pięć pytań opisowych, dlatego też nie ma wyznaczonej minimalnej objętości pracy:

- czas trwania: 90 minut, liczony od momentu podania wszystkich pytań.

- egzamin zostanie przeprowadzony w uzgodnionym ze studentami terminie w ramach harmonogramu zimowej sesji egzaminacyjnej

Uwagi:

1 semestr politologi stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.