Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii zdrowia i jakości życia 06-PS-NM-032
semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Propedeutyka psychologii zdrowia i jakości życia 06-PS-NM-032
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Jach
Literatura:

Literatura podstawowa:

Barber, R.B. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Muza. (s. 360-378).

Bielawska-Batorowicz, E. (2006). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Carson, R.C., Butcher, J.N. i Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk:GWP. (s. 404-420 i 443-458)

Czapiński, J. (2005). Psychologiczne teorie szczęścia. W: J. Czapiński (red.). Psychologia pozytywna. Warszawa: PWN.

(red.) Górnik-Durose, M. (2013). Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne. Sopot: GWP.

Heszen, I. i Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdz. 17).

Heszen–Niejodek, I. (2002). Psychologiczne problemy chorych somatycznie. W: J. Strelau (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki, T. 3, (s. 513-531). Gdańsk: GWP.

Isen, A. M. (2005). Rola neuropsychologii w zrozumieniu korzystnego wpływu afektu pozytywnego na zachowania społeczne i procesy poznawcze. W: J. Czapiński (red.). Psychologia pozytywna (s. 284-302). Warszawa: PWN.

Kornas-Biela, D. (2004). Wokół początków życia ludzkiego. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. (rozdz. 2-4).

Larsen, J. T., Hemenover, S. H., Norris, C. T. i Cacioppo, J. T. (2005). Czerpanie korzyści z niepowodzenia: o zaletach współpobudzenia emocji pozytywnych i negatywnych. W: J. Czapiński (red.). Psychologia pozytywna (s. 303-316). Warszawa: PWN.

Nettle, D. (2005). Szczęście sposobem naukowym wyłożone. Wyd. Prószyński i S-ka. (rozdz. 1. - s. 17-47).

Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od czynności. Warszawa: Difin.

Schwarz, B. (2013). Paradoks wyboru. Warszawa: PWN.

Schwarz, B. i Ward, A. 2007. Mieć się lepiej, ale czuć się gorzej: paradoks wyboru. W: P.A. Linley i S. Joseph (red.). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN (s. 50-86).

Seligman, M. E. P. (1993). Optymizmu można się nauczyć. Poznań: Media Rodzina (Część 1. Dwa sposoby patrzenia na życie, s. 12-30; rozdz. 3 – s. 53-87).

Seligman, M. E. P. (2005). Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnianie naszych możliwości trwałego spełnienia. Poznań: Media Rodzina (rozdz.1. Pozytywne uczucia i pozytywny charakter, s.19-35).

Sęk, H. (red.) (2000) Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: PWN.

Sęk, H., Cieślak, R. (2004). Sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne W: H. Sęk i R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Wrześniewski, K. (2000). Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, T 3, (s. 493-512). Gdańsk: GWP.

Ziółkowska, B. (2005). Anoreksja od A do Z. Podręcznik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa: Scholar. (część 1. Media i reklama wizualna a anoreksja: s. 45-55).

Literatura uzupełniająca:

Brytek-Matera, A (2008). Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym. Warszawa: Difin.

Carson, R.C., Butcher, J.N. i Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk:GWP. (s. 608-612).

Csikszentmihalyi, M. (1996). Przepływ. Jak poprawić jakość życia. Warszawa: Studio EMKA.

Czapiński, J. (2002). Cebula szczęścia. W: D. Krzemionka-Brózda, J. Siuta i B. Białek (red.), Czym jest psychologia (s. 2-79). Kielce: Wydawnictwo Charaktery.

Davis, R.A. (2010). Poznawczo-behawioralny model patologicznego używania Internetu. W: W. Paluchowski (red.), Internet a psychologia (s. 373-385). Warszawa: PWN.

Dodziuk, A. i Kapler, L. (2007). Nałogowy człowiek. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Doliński D. (2005). Psychologiczne aspekty reklamy. Gdańsk: GWP (s. 195-226)

Gąsiorowska, A. (2001). Kupowanie kompulsywne – zjawisko, jego determinanty i konsekwencje: przegląd badań. Przegląd Psychologiczny, 44, 4, 463-477.

Ginowicz, H. (2003). Zagrożenia płynące z sieci. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 1. [http://psychologia.edu.pl/index.php?dz=czytelnia&op=opis&id=1764].

Ginowicz, H. (2004). Hazardzista u psychoterapeuty. Świat Problemów, 3.

[http://psychologia.edu.pl/index.php?dz=czytelnia&op=opis&id=6989].

Janus, D. (2004). Psychopatologia a religia. Warszawa: Eneteia. (s. 121-144).

Januszewska, E. (2001). Psychosomatyczne aspekty choroby skóry (neurodermitis). W: L. Szewczyk i A. Kulik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka (s. 79-96). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Karta Ottawska (1994). Zdrowie i promocja zdrowia. W: J. Karski, Z. Słońska i B. Wasilewski. (red): Promocja zdrowia. Warszawa: Sanmedia (s.423-429).

Martin, P. (2000). Umysł, który szkodzi. Mózg, zachowanie, odporność, choroba. Poznań: Rebis.

Padesky, C. i Greenberger, D. (2006). Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. Kraków: WUJ.

Preston, J. (2005). Zintegrowana terapia krótkoterminowa. Gdańsk: GWP. (s. 86-109).

Sapolsky, R.M. (2014). Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Psychofizjologia stresu. Warszawa: PWN.

Schier, K. (2009). Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń. Warszawa: Scholar.

Song, I., LaRose, R., Eastin, M.S. i Lin, C.A. (2010). Gratyfikacje w Internecie a uzależnienie: korzystanie i nadużywanie nowych mediów. W: W. Paluchowski (red.), Internet a psychologia (s. 352-372). Warszawa: PWN.

Wallace, P. (2003). Psychologia Internetu. Poznań: Rebis. (s. 225-248).

Wojtyna, E. i Stawiarska, P. (2010). Percepcja wsparcia społecznego a uczestnictwo w terapii poznawczo-behawioralnej u kobiet z rakiem piersi. W: K. Popiołek i A. Bańka (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie psychologicznej (s. 305-316). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Wójcik, E. i Wojtyna, E. (2008). Interwencje poznawczo-behawioralne w oparciu o idiosynkratyczny model depresji Aarona Becka. W: K. Okulicz-Kozaryn i K. Ostaszewski (red.), Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce (s. 193-206). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Zimbardo, P. i Boyd, J. Paradoks czasu. Warszawa: PWN. (s. 177-180).

Zakres tematów:

1. Psychologii zdrowia i jakości życia a inne dziedziny funkcjonowania człowieka – wprowadzenie do zagadnienia

2. Pojęcie szczęścia. Czym jest szczęście? Poziomy szczęścia. Sposoby osiągania szczęścia. Przekaz medialny jako źródło wzoru szczęśliwości.

3. Możliwość wyboru a poczucie szczęścia. Czy większy wybór daje szczęście? Czy to dobrze czy nie mieć wybór – paradoks wyboru. Szczęście a zdrowie.

4. Optymizm i nadzieja. Co to znaczy być optymistą. Różnice między optymistą a pesymistą. Optymizm a jego pochodne. Radzenie sobie ze smutkiem i depresją poprzez zmianę negatywnego myślenia - rozpoznawanie zniekształceń poznawczych. Optymizm a zdrowie.

5. Obraz siebie/wizerunek ciała a wymagania kultury masowej. Kult piękna, szczupłej sylwetki jako wyznacznik szczęścia i powodzenia.

6. Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia nervosa a uwarunkowania kulturowe. Operacje plastyczne jako wynik niezadowolenia z własnego wyglądu.

7. W pułapce nowych uzależnień. Hazard, kupowanie kompulsywne, zespół uzależnienia od internetu, pracoholizm i inne uzależnienia behawioralne.

8. Wsparcie społeczne. Teorie wsparcia społecznego i rodzaje wsparcia. Znaczenie wsparcia społecznego w sytuacjach trudnych.

9. Jak umysł/psychika wpływa na ciało/organizm. Zależności psychosomatyczne.

10. Jak ciało/organizm wpływa na psychikę. Zależności somatopsychiczne. Jak choroba zmienia nasze życie.

11. Promocja zdrowia – jak wygląda w teorii a jak w praktyce? Co robić aby być zdrowym - projekty promocji zdrowia wśród studentów.

12. Zachowania zdrowotne – podstawowe zagadnienia i modele rozumienia zachowań zdrowotnych

13. Wypalenie zawodowe a jakość życia człowieka. Czym jest wypalenie zawodowe? Jak sobie z nim radzić?

14. Wybrane psychologiczne aspekty prokreacji w dobie przemian kulturowych. Motywy zachodzenia w ciążę przez kobiety. Kobieta staje się matką – etapy przeżywania ciąży. Męskie etapy dojrzewanie do ojcostwa. Psychologiczne aspekty niepłodności

15. Podsumowanie zajęć. Wskazanie kierunków rozwoju dziedziny.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia podczas których studenci będą mogli podzielić się wiedzą zdobytą na podstawie literatury dotyczącej danego zagadnienia wraz z pomocą prowadzącego.

Prezentacje zagadnień opracowane przez studentów.

Dyskusja, analiza problemów.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.