Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - sem. 2 06-PS-SM-402
semestr letni 2016/2017
seminarium, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie - sem. 2 06-PS-SM-402
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Turska
Literatura:

1. Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa. Wyd. Naukowe PWN

2. Brzeziński, J. (red) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.

3. Brzeziński, J. (red.) (2011). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Poznań: ZYSK I S-KA (wybrane rozdziały).

4. Cierpiałkowska L. (2013). Psychopatologia. Warszawa. Wyd. naukowe Scholar

5. Ciosek M. (2001). Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa. Wyd. Lexis Nexis

6. Gierowski, J. K., Jaśkiewicz-Obydzińska, T. Najda, M. (2010). Psychologia w postępowaniu karnym. Wyd. LexisNexis

7. Gierowski, J. K., Paprzycki, L. (2013). Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne. Wyd. CH. Beck

8. Janicka I., Liberadzka H. (2014).Psychologia rodziny. Warszawa. Wyd. PWN

9. Maloney M.P., Ward M.P.(1995). Testy psychologiczne, jako metoda zbierania danych. W: Paluchowski J. (red.)Testowanie a ocena kliniczna. Wybrane problemy. Biblioteka Praktyka

10. Millon T.,Davis R.(2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa. Wyd. instytut Psychologii Zdrowia PTP

11. Paluchowski J.(2007). Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy. Warszawa. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

12. Rode D. (2010). Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców. Katowice. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego

13. Rode M. (2013) Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne. Wyd. Difin

14. Stanik J. (2014). Psychologia sądowa.Wyd. PWN

Zakres tematów:

Zajęcia dedykowane są analizie zastosowań psychologii klinicznej w obszarze prawa. Zostanie uporządkowana wiedza o funkcjonowaniu człowieka (dziecka, adolescenta, osoby dorosłej) i rodziny na gruncie prawa – zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i penitencjarnym.

Celem zajęć jest sformułowanie problemu badawczego z zakresu psychologii kliniczno-sądowej oraz ustalania badań empirycznych. Student ma również umiejętnie (tzn. krytycznie) korzystać ze źródeł naukowych.

Zajęcia seminaryjne są skupione są na zdefiniowaniu problemu badawczego, pytań badawczych, hipotezy badawczej, założeń badawczych, strukturalizowaniu planu badań.

Nadrzędnym celem zajęć jest pogłębianie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej i metodologicznej do zrealizowania obranego problemu badawczego.

Metody dydaktyczne:

Analiza literatury i doniesień z badań, dyskusje grupowe nad określonymi zagadnieniami, prezentacje referatów przez poszczególnych studentów, omawianie problemów metodologicznych odnoszących się do zagadnień tematycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.