Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura najnowsza 02-FP-S2-LN
semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Literatura najnowsza 02-FP-S2-LN
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 415
Plac Sejmu Śląskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 39
Limit miejsc: 40
Prowadzący: Alina Świeściak-Fast
Literatura:

Poezja:

J. Bargielska: Buch for my baby

T. Różycki: Kolonie

E. Tkaczyszyna-Dyckiego Piosenka o zależnościach i uzależnieniach

Proza:

J. Bator: Piaskowa Góra

S. Chwin: Henemann

K. Grochola: Nigdy w życiu!

C.K. Kęder: Antologia twórczości postnatalnej

E. Pasewicz: Śmierć w darkroomie

M. Sieniewicz: Spowiedzi Śpiącej Królewny

M. Witkowski: Lubiewo bez cenzury

I Rok 1989 – nowy początek literatury?:

M. Kisiel: Przełom 1980–1989: hipoteza zmiany kulturowej. W: Tegoż: Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej. Katowice 2004.

P. Czapliński, P. Śliwiński: Przełom: warunki, oznaki, omamy. W: Tychże: Literatura polska 1978–1998. Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999.

J. Orska: Rytuał przełomu. „FA-art” 2003, nr 1–2 (Przedruk w: Tejże: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006).

K. Uniłowski: Chłopcy i dziewczęta znikąd. W: Tegoż: Skądinąd. Zapiski krytyczne. Bytom 1998.

II Specyfika rynku czasopiśmienniczego po 1989 roku:

A. Bagłajewski: Stan rozproszenia. „Odra” 1996, nr 1 (Przedruk w: Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. W oprac. i ze wstępem D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2003.

J. Sławiński: Zanik centrali. „Kresy” 1994, nr 18.

P. Czapliński: Powrót centrali? „Kresy” 2005, nr 1–2.

Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka. Katowice 2010.

P. Marecki: Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku. Rozmowy z redaktorami. Kraków 2005.

B. Darska: Przewodnik po prasie feministycznej i tematach kobiecych w czasopismach kulturalnych po 1989 roku. Olsztyn 2008.

Oprac. sczegółowe wybranych pism, np.: „bruLion”, „artPAPIER”, „Czas Kultury”, „Dekada Literacka”, „FA-art”, „Fronda”, „ha art”, „Kursywa”, „Kresy”, „Krytyka Polityczna”, „Lampa”, „NaGłos”, „Nowa Fantastyka”, „Nowe Książki”, „Nowy Nurt”, „Odra”, „Opcje”, „Pogranicza”, „Portret”, „Res Publica Nowa”, „Rita Baum”, „Śląsk”, „Studium”, „Tygiel Kultury”, „Twórczość”, „Zadra”.29. 10.: Literatura i rynek.

III Najważniejsze strategie marketingowe:

P. Czapliński: Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości. Kraków 2007.

K. Dunin: Normalka. „Kurier Czytelniczy. Megaron” 2000, nr 5 (Przedruk w: Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. W oprac. i ze wstępem D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2003)

T. Mizerkiewicz: „Wystarczy być?” Próba rynku. „Arkusz” 2002, nr 2.

D. Nowacki: Dwie normalności. O literaturze i życiu literackim lat dziewięćdziesiątych. W: Figury normalności. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka T. IX. Red. P. Czapliński, Z. Przychodniak, P. Śliwiński. Poznań 2002.

D. Nowacki: Młodzi pisarze stają się medialnymi gwiazdami. „Gazeta Wyborcza” z 12.03.2005 r.

K. Uniłowski: Chcieliśmy rynku… „Teksty Drugie” 2002, nr 1–2.

IV „Małe ojczyzny” – "Henemann" Stefana Chwina

P. Czapliński: Literatura małych ojczyzn – początek i koniec. W: Pisać poza rok 2000. studia i szkice literackie. Red. A. Lam, T. Wroczyński. Warszawa 2002.

T. Komendant: Czym jest, czym mogła być „literatura korzenna”. „Tytuł” 1997, nr 1.

K. Uniłowski: Do czego liberałom potrzebne „małe ojczyzny”? „FA-art” 2003, nr 3–4.

E. Wiegandt: Temat „małych ojczyzn” a mityzacja powieści. W: Wariacje na temat. Studia literackie. Red. J. Abramowska, A. Czyżak, Z. Kopeć. Poznań 2003.

V Piosenka o zależnościach i uzależnieniach Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

P. Śliwiński: O stałości rzeczy, których nie ma. Przyczynek do lektury Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. W: Tegoż: Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007.

A. Świeściak: Śmiertelne sublimacje. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. W: Tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010.

VI Tzw. roczniki siedemdziesiąte w natarciu. Przypadek Mariusza Sieniewicza [i jego Spowiedzi Śpiącej Królewny]

R. Ostaszewski: Dzieci gorszej koniunktury. Szkic (cienką kreską) do obrazu prozy najmłodszej. „FA-art.” 2000, nr 3–4 (Przedruk w: Była sobie krytyka..., s. 175–193).

M. Sieniewicz: Ja, rocznik siedemdziesiąty? W: Tekstylia. O rocznikach siedemdziesiątych. Red. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski. Kraków 2002.

M. Witkowski: Recycling. Notatki na marginesie twórczości własnej i innych „roczników siedemdziesiątych”. W: Tekstylia. O rocznikach siedemdziesiątych. Red. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski. Kraków 2002.

T. Mizerkiewicz: „Zdarza się raz na milion samobójczych snów” – o ostatnich powieściach Mariusza Sieniewicza. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 2.

VII Kolonie Tomasza Różyckiego:

A. Świeściak: Ironiczna nostalgia. „Dekada Literacka” 2004, nr 5-6 (przedruk w: Tejże: Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej 2001-2010. Mikołów 2010)

VIII Literatura gejowska po Lubiewie Michała Witkowskiego

D. Nowacki: Po „Lubiewie”. „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 1.

W. Śmieja: Była, jest, będzie? Polska literatura homoseksualna i gejowska. Próba zarysu (szkic). „Pogranicza” 2005, nr 1.

W. Śmieja: Kanon i kanony, czyli jak rozumieć pojęcie „literatura homoseksualna”. „Teksty Drugie” 2008, nr 1-2.

B. Warkocki: Kłopoty z tożsamością. W: Tegoż: Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności. Warszawa 2007 [Lubiewo bez cenzury Michała Witkowskiego; Śmierć w darkroomie Edwarda Pasewicza]

IX Piaskowa Góra Joanny Bator i proza (pop)feministyczna

I. Iwasiów: Wykład II: O wrażliwości na płeć jako strategii lektury w krytyce literackiej. W: Tejże: Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie. Warszawa 2004.

A. Mrozik: „Rewolucja zaczęła się od kobiet...”. Pojęcia, procesy, problemy. W: Tejże: Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012.

X Poezja Justyny Bargielskiej

A. Świeściak: Raz jeszcze o „niewymawialskiej”. W: Tejże: Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001-2010). Mikołów 2010.

XI Postmodernizm w Polsce: C.K. Kęder: Antologia twórczości postnatalnej

J. Barth: Literatura wyczerpania. Przeł. J. Wiśniewski. W: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne. Oprac. Z. Lewicki. Warszawa 1983.

K. Uniłowski: Polska proza i postmodernizm. W: Tegoż: Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze. Katowice 1999.

K.C. Kęder: Pan samochodzik i postmoderniści. W: Była sobie krytyka....

W. Bolecki: Polowanie na postmodernistów (w Polsce). W: Tegoż: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. Kraków 1999. J-F. Lyotard: Odpowiedź na pytanie: co to jest ponowoczesność? W: Postmodernizm. Antologia przekładów. Oprac. R. Nycz. Kraków 1997.

XII Romans – czy tylko „łatwy, lekki i przyjemny”?

A. Martuszewska, J. Pyszny: Romanse z różnych sfer. Wrocław 2003.

A. Setecka: Romans – przejaw zwycięstwa czy klęski kobiet? O romansie dawniej i dziś. W: Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury. Red. G. Borkowska, L. Sikorska. Warszawa 2000.

A. Barr Snitow: Romans masowy: pornografia dla kobiet jest inna. „Krytyka Polityczna” 2005, nr 9–10.

A. Mrozik: Bridget Jones znad Wisły. (Re)konstrukcje kobiecości w polskiej literaturze popularnej po 1989 roku. W: Tejże: Akuszerki transformacji... [Katarzyna Grochola: Nigdy w życiu!]

XIII Krytyk czy recenzent?

D. Nowacki, K. Uniłowski: Do Czytelnika. W: Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Katowice 2003.

P. Czapliński: Żwawy trup. Krytyka literacka 1989–2004. W: Tegoż: Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości. Kraków 2007.

P. Śliwiński: Stadium krytyczne. W: Tegoż: Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007.

J. Kornhauser: Pisarz jako krytyk literacki. Autolustracja. W: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem. Red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski. Kraków 2007.

K. Uniłowski: Poza zasadą autonomii. Z przygód świadomości krytycznoliterackiej w latach dziewięćdziesiątych i pierwszych. W: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem. Red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski. Kraków 2007.

Zakres tematów:

1. Rok 1989 – nowy początek literatury?

2. Specyfika rynku czasopiśmienniczego po 1989 roku

3. Literatura i rynek. Najważniejsze strategie marketingowe

4. „Małe ojczyzny” – "Henemann" Stefana Chwina

5. "Piosenka o zależnościach i uzależnieniach" Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

6. Tzw. roczniki siedemdziesiąte w natarciu. Przypadek Mariusza Sieniewicza [i jego "Spowiedzi Śpiącej Królewny"]

7. "Kolonie" Tomasza Różyckiego

8. Literatura gejowska po "Lubiewie" Michała Witkowskiego

9. "Piaskowa Góra" Joanny Bator i proza (pop)feministyczna

10. Poezja Justyny Bargielskiej

11. Postmodernizm w Polsce: C.K. Kęder: "Antologia twórczości postnatalnej"

12. Romans – czy tylko „łatwy, lekki i przyjemny”

13. Krytyk czy recenzent?

14. Zaliczenia

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia

Uwagi:

3 sem. fil. pol. II stopnia, grupa dziekańska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.