Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywizowanie społeczności lokalnej [12-PE-AR-S1-4ASL] semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Aktywizowanie społeczności lokalnej [12-PE-AR-S1-4ASL]
Zajęcia: semestr zimowy 2016/2017 [2016/2017Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Bakiewicz, M. Grewiński: Praca socjalna w środowisku lokalnym. Warszawa 2009.

M. Grewiński, J. Krzyszkowski (red.): Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Warszawa 2011.

K. Kadela, J. Kowalczyk: Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne.

E. Kantowicz: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn 2001.

E. Kulesza: Lokalna polityka społeczna. Warszawa 2013.

D. Laldak, T. Pilch: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa 1999.

E. Marynowicz-Hetka: Pedagogika społeczna. T. 1., T.2. Warszawa 2007.

T. Pilch, I. Lepalczyk: Pedagogika społeczna. Wyd. Akademickie Żak.

A. Radziewicz-Winnicki (red.): Pedagogika społeczna i schyłku XX wieku. Katowice 1992.

C. de Robertis: Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice 1998.

M. Rymsza (red.): Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Warszawa 2012.

J. Starega-Piasek: Metodologia strategicznego rozwiązywania problemów społecznych. Warszawa 2013.

M. Teodorczyk (red.): Widzieć – rozumieć – pomagać. Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

S. Kawula, Z. Dąbrowski, M. Gaś: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska. Toruń 1980.

E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski: Wokół problemów działania społecznego. Katowice 1998.

C. de Robertis, H. Pascal: Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami. Katowice 1999.

Z. Wołk, K. Dzieńdziura: Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej. Zielona Góra 2000.

K. Wódz: Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Katowice 1998.

Zakres tematów:

1-2. Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany. Współpraca administracji samorządowej i NGO w aktywizowaniu społeczności lokalnych. Organizacje pozarządowe w procesie aktywizacji społeczności lokalnych. Pojęcie aktywności i aktywizacji.

3. Istota pracy socjalnej – jej cele i zadania. Zasady stosowane w obszarze pracy społecznej. Pomoc społeczna w liczbach.

4. Metody i problemy pracy społeczno-wychowawczej. Metoda indywidualnych przypadków, metoda grupowa, metoda organizowania środowiska, animacja społeczno kulturalna; Social planning – planowanie społeczne w środowisku lokalnym; Community education – kształtowanie społeczności, edukacja wspólnotowa.

5. Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska. Środowisko zamieszkania w teorii i badaniach.

6. Metodyczne działanie w pracy socjalnej. Dwa modele działania w pracy socjalnej; fazy działania; klasyfikacja działania metodycznego – działanie bezpośrednie, pośrednie.

7-9. Człowiek w sytuacji zagrożenia. Praca socjalna w wybranych obszarach problemowych/ z wybranymi grupami osób. Lokalna polityka na rzecz rodziny. Programy aktywizacji wobec rodziny. Sposoby rozwiązywania wybranych kwestii społecznych: bezrobocie, bezdomność, ubóstwo, alkoholizm, narkomania, przestępczość, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność.

10. Animacja społeczna – przekształcanie środowiska projekt animacyjny, zadania animatora, motywacja w działaniach animacyjnych.

11. Aktywizacja społeczna w pracy socjalnej. Zasady aktywizacji sił społecznych w środowisku. Możliwości i ograniczenia pracy socjalnej w społeczności lokalnej.

12-15.Tworzenie i realizacja projektu przygotowanego przez studentów.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów źródłowych, dyskusja, metody podające i poszukujące, analiza przypadków, burza mózgów

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium:

- znajomość i rozumienie najważniejszych treści ćwiczeń. Umiejętność wyrażania własnej opinii w oparciu o literaturę naukową.

- kolokwium zaliczeniowe ma charakter pisemny. Zawiera pytania zamknięte oraz otwarte.

Student otrzymuje najniższą ocenę pozytywną po zdobyciu minimum 50% maksymalnej punktacji testu, najwyższą po uzyskaniu 95% punktacji.

Termin kolokwium zostanie ustalony na pierwszych zajęciach

Projekt:

- realizacja projektu wsparcia rodziny w środowisku lokalnym.

- studenci tworzą projekt grupowy oraz realizują go w środowisku lokalnym. Pod uwagę brane jest zaangażowanie każdego z członków, kreatywność studentów, umiejętność przeniesienia wiedzy teoretycznej na działanie praktyczne, sprawdzenie umiejętności pracy w zespole.

Uwagi:

POWZAR

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)