Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śródroczna praktyka metodyczna [12-PE-AR-S1-9SPM] semestr zimowy 2016/2017
Praktyka, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Śródroczna praktyka metodyczna [12-PE-AR-S1-9SPM]
Zajęcia: semestr zimowy 2016/2017 [2016/2017Z] (zakończony)
Praktyka [PRAKT], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Jas, Sylwia Ryszawy
Literatura:

1. Siedlaczek A.: Diagnostyka pedagogiczna. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki. Częstochowa 1999

2. Skorek E.M. (red.): Terapia pedagogiczna. Tom 1, zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków 2007

3. Skorek E.M. (red.): Terapia pedagogiczna. Tom 2, zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Kraków 2004

4. Brągiel J., Badora S. (red.) Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005.

5. A. Leszczyńska – Rejchert: Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

6.Klaus W. Vopel Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. I-IV Wyd. Jedność Kielce

7.B. Fuchs Gry i zabawy na dobry klimat w grupie. Jedność

Zakres tematów:

1-4. Wizytacja oraz hospitacja zajęć w placówkach opiekuńczych

5-9. Wizytacja oraz hospitacja zajęć w instytucjach profilaktyczno-terapeutycznych, psychologicznych i reedukacyjnych.

10-20. Prowadzenie zajęć według wcześniej przygotowanych przez studentów scenariuszy. Omówienie sposobu prowadzenia zajęć w danej placówce.

21-26. Organizacja imprezy okolicznościowej w wybranej placówce.

27-29. Omówienie charakteru placówki, sposobu jej funkcjonowania oraz realizowanych w danej placówce celach i formach zajęć.

30. Wnioski i refleksje związane z realizacją celów praktyki.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia terenowe

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka i ocena aktywności studenta: obserwacja uczestnicząca, aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w prowadzone przez placówkę zadania, aktywizacja w działania praktyczne i weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Sprawdzenie zakresu opanowania wiedzy teoretycznej wraz z umiejętnością jej zastosowania i konfrontacja z intuicją pedagogiczną w działaniach praktycznych.

Praca indywidualna i w grupach i dyskusja panelowa podsumowująca pobyt w danej placówce: Sprawdzenie znajomości charakteru placówki i wiedzy o celach zajęć w niej realizowanych. Sprawdzenie umiejętności dyskutowania i analizowania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)