Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe cz.1 12-AE-S1-1SD.1
semestr zimowy 2016/2017
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe cz.1 12-AE-S1-1SD.1
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Bogusław Dziadzia, Barbara Głyda, Mirosława Pindór, Dorota Sieroń
Literatura:

literatura obowiązkowa:

Gajda S., Styl naukowy (w:) Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wrocław, 1993, s. 173-189; [Wyd.2.

Czachowska J., Loth R., Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

Kosiński D., Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000.

Maćkiewicz J. , Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1995, 1999.

Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie[Biblioteka Cyfrowa UŚ], red. D. Kubinowski, M. Nowak, Kraków 2006.

literatura uzupełniająca Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wybrane problemy, red. J. Czachowska, Wrocław 1970.

Edukacja kulturalna. Wybrane obszary, red. K.Olbrycht, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Teatr. Widowisko, red. M. Fik, Warszawa 2000 (wybrane rozdziały).

Gajda S., Język naukowy, w: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, red. S. Gajda, Opole 2001.

Mikołajczak S., Składnia tekstów naukowych. Dyscypliny humanistyczne, Poznań 1990.

Śląskie Miscellanea”,wyd.: Komisja Historycznoliteracka PAN, Oddział w Katowicach, Katowice (wybrane artykuły)

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

literatura uzupełniająca:

Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wybrane problemy, red. J. Czachowska, Wrocław 1970.

Dutkiewicz W:, Podstawy metodologii badań do prac magisterskich i licencjackich, Kielce 2001.

Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin 2005.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985.

Pieter J. Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967.

Rachwałowa M., Słownictwo tekstów naukowych, Wrocław 1986.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005, 2010.

Wąchocka E., Współczesne metody badań teatralnych, Katowice 2003.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 2005.

Zakres tematów:

problematyka seminarium obejmuje:

• elementarną wiedzę z podstaw nauk humanistycznych i społecznych

• kwestie z zakresu metodologii pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem metodologii nauk humanistycznych oraz nauk społecznych

• wdrażanie w samodzielną lekturę tekstów naukowych , stanowiących efekt badań podejmowanych w zakresie edukacji kulturalnej, w tym literackiej, teatralnej oraz działalności upowszechnieniowej instytucji kultury (ze szczególnym uwzględnieniem teatrów, ośrodków kultury), organizacji, stowarzyszeń

• wyposażanie w umiejętność poddawania tekstów naukowych pogłębionej analizie i refleksji krytycznej

• zagadnienie mechanizmów komunikacji naukowej i językowych wykładników stylu naukowego (język mówiony , język pisany)

• poznawanie formy pisanych tekstów naukowych – sporządzanie przypisów, bibliografii, struktury pracy

• poznanie różnorodnych gatunków tekstu naukowego, ze szczególnym uwzględnieniem monografii

Metody dydaktyczne:

omówienie podstawowych elementów opracowania problemu badawczego na podstawie wskazanej literatury metodologicznej, analiza przykładów badań podejmowanych w zakresie edukacji kulturalnej, w tym literackiej, teatralnej oraz działalności upowszechnieniowej instytucji kultury (ze szczególnym uwzględnieniem teatrów, ośrodków kultury) , organizacji, stowarzyszeń; ćwiczenie umiejętności interpretowania i dyskutowania o tekstach naukowych, a także poznanie podstawowej terminologii naukowej

Metody i kryteria oceniania:

1. Wypowiedź ustna.

Wymagania merytoryczne:

znajomość literatury metodologicznej i literatury uzupełniającej (wskazane fragmenty) oraz znajomość literatury przedmiotu (publikacji z dziedziny, do której przynależy temat pracy magisterskiej i literatury problemu zakreślonego w tytule pracy magisterskiej);

umiejętność wskazania problemu badawczego, celu pracy, umiejętność doboru źródeł

Kryteria oceny:

ocenia podlega: znajomość ogólnej metodologii pracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii nauk humanistycznych oraz nauk społecznych; zdolność do recepcji tekstów naukowych z zakresu edukacji kulturalnej (edukacji literackiej, teatralnej), traktujących o działalności upowszechnieniowej); umiejętność prezentacji koncepcji i bibliografii pracy magisterskiej; aktywne uczestnictwo w dyskusji seminaryjnej, zdolność korzystania z zaproponowanych sugestii współuczestników seminarium.

Przebieg procesu weryfikacji:

student przedstawia w formie wypowiedzi ustnej koncepcję własnej pracy ze wstępną propozycją bibliografii.

2. Praca pisemna.

Wymagania merytoryczne:

umiejętność przedstawienia w formie pisemnej wybranego zagadnienia z zakresu planowanej tematyki pracy, przygotowanie na piśmie wstępnej koncepcji pracy (temat, cele, przedmiot badań, problematyka, wstępna bibliografia), opanowanie umiejętności konstruowania tekstu naukowego, w tym sporządzania odsyłaczy i bibliografii.

Kryteria oceny:

poprawne opracowanie zagadnienia z obszaru podjętej tematyki; poprawne przygotowanie koncepcji pracy; zgodność sporządzania odsyłaczy i bibliografii z obowiązującymi normami.

Przebieg procesu weryfikacji:

oddanie pracy omawiającej wybrane zagadnienie (5 stron znormalizowanego maszynopisu.), po połowie semestru;

oddanie koncepcji pracy jako pracy zaliczeniowej w ostatnim tygodniu semestru

Uwagi:

ASKK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.